Krizový štáb hl. m. Prahy vyzývá Ministerstvo zdravotnictví ČR, aby umožnilo dlouhodobý provoz a rozšíření kapacit akreditovaných laboratoří

Krizový štáb hl. m. Prahy vyzývá Ministerstvo zdravotnictví ČR, aby umožnilo dlouhodobý provoz a rozšíření kapacit akreditovaných laboratoří

Krizový štáb hl. m. Prahy zopakoval na dnešním jednání, že metropole připravila vlastní odběrová místa. Jejich zprovoznění ale brání nedostatek odběrového materiálu, který musí zajistit ministerstvo zdravotnictví, a také nedostatečné kapacity laboratoří. Štáb dále jednal o distribuci ochranných prostředků v hlavním městě, o zajištění nezbytné péče o děti a také o vytvoření podmínek pro nouzové ubytování osob bez domova.

Odběrová místa, která město má připravené k zahájení provozu, nemohou začít fungovat bez laboratoří, kam by bylo možné vozit vzorky k vyhodnocení. Praha apeluje na ministerstvo zdravotnictví, aby se rozšířila kapacita akreditovaných laboratoří.

Pokud jde o distribuci ochranných prostředků zdravotnickým a sociálním zařízením, je distribučním místem Městská poliklinika. Hlavní město žádá, aby lékaři a další žadatelé, kteří zaslali své požadavky prostřednictvím zdravotnického portálu hl. m. Prahy, sledovali svůj email. Budou osloveni, kdy si mají přijít pro ochranné pomůcky. Případě mohou sledovat web polikliniky nebo http://zdravotni.praha.eu/.

Krizový štáb hl. m. Prahy také řešil zajištění nouzového ubytování pro osoby bez přístřeší. K dispozici je v této chvíli jedna ze zimních ubytoven transformovaná pro denní provoz, na Císařském ostrově vzniká dočasné místo pro nouzové ubytování a město hledá další objekty, které by byly vhodné pro tento účel.

Štáb také doporučil úpravu řízení křižovatek tak, aby nebylo nutné mačkat tlačítko pro chodce. Případně doporučuje na tlačítka aplikovat trvalou desinfekci.

Odkazy

Výstup z jednání Krizového štábu hl. m. Prahy 23. 3. 2020

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články