Piráti radí, jak na magistrát bez megaztrát

19. 02. 2015
Piráti radí, jak na magistrát bez megaztrát

Zastupitelský klub blahopřál nové ředitelce Magistrátu hl. m. Prahy Martině Děvěrové ke jmenování do funkce. Zároveň jí předal na zasedání dne 19. 2. 2015 otevřený dopis, ve kterém radí jak řešit zásadní problémy řízení úřadu.

Doporučení pro novou ředitelku magistrátu

 1. Vykazování práce úředníků (personální odbor). Zaveďte celomagistrátní systém pro ukládání úkolů všem pracovníkům. Je to zadarmo, použít můžete například software http://www.redmine.org/. Nabízíme Vám pomoc s jeho zavedením. Budete tak mít informace o postupu zaměstnanců a všichni (nebo vybraní lidé) uvidí, v jakém stádiu je vyřizování uloženého úkolu. Bude dokumentovatelná odpovědnost za úkoly i pracovní vytížení zaměstnanců. Efektivita úřadu se tak podstatným způsobem zvýší a budou rovněž k dispozici data o tom, jak je ta či ona část MHMP efektivní. Jako člověk spravující tento úřad tak budete mít k dispozici více nástrojů k jeho optimálnímu řízení.

 2. Zjednodušení organizace a zvýšení platů (odbor ředitelky magistrátu). Zasaďte se o změnu komplikované organizační struktury, kde je více oddělení pouze kvůli tomu, aby měli vedoucí vyšší plat. Zvýšení platů, aby úřední místa byla atraktivní i pro mladé schopné a vzdělané lidi, je třeba provést dostupnými jinými způsoby, aby odměnování odpovídalo průměrným platům v hlavním městě. Zveřejněte politiku odměnování takovým způsobem, aby pro lidi mimo magistrát byly pracovní pozice atraktivní.

 3. Poskytování informací občanům a zastupitelům (odbor ředitelky a odbor kontrolních činností). Dbejte prosím na důslednější dodržování zákona o svobodném přístupu k informacím. Občané platí i Váš plat a mají právo vědět, jak jsou jednotliví vysocí úředníci odměnováni. Dobrým signálem je, že koalice se k poskytování informací o mimořádných odměnách podle judikátu Nejvyšího správního soudu přihlásila ve svém programovém prohlášení. My zastupitelé máme naše příjmy a odměny na webu již od října a funguje to! Odměny předchozích zastupitelů jste nám v minulosti poskytli a země se nezhroutila. Nejde ale jen o odměny. Zastupitelé musí mít k dispozici všechny informace, které se týkají samosprávné působnosti a mají vliv na rozhodování zastupitelstva. Prosím, zasadte se o to, aby informace měly i občané a zastupitelé na městských částech, kde nad tím magistrát dohlíží.

 4. Hodnocení výkonu zaměstnanců a vyhození chovných (personální odbor). Využijte zákonné prostředky k tomu, abyste ukončila pracovní poměr s úředníky, kteří jsou na magistrátu tzv. chovní. Tito úředníci byli dosazováni nejrůznějšími politickými a úřednickými zájmovými skupinami. Kteří úředníci jsou tzv. chovní, poznáte podle jejich výkazů práce, resp. by to měl poznat jejich ředitel. To je další důvod, proč vést výkaz práce podle bodu 1. Kdo vykáže za celý den jen “pracovní doba”, tak by měl být upozorněn, že musí vykázat konkrétní práci s časem. Nejde nám o rozpis do nejmenších detailů, ale o kontrolu, že jsou veřejné prostředky dobře využity.

 5. Otevřená výběrová řízení (personální odbor). Obsazujte funkce ředitelů odborů lidmi, kteří budou své práci rozumět a nebudou se muset schovávat kvůli tomu, že nemají odpovídající vzdělání nebo schopnosti. Abychom přitáhli do veřejné správy co nejschopnější lidi a motivovali ty méně schopné, aby se vzdělávali, obsazujte funkce v otevřených výběrových řízeních (nejen podle litery zákona, ale ve skutečném provedení, kde zvítězí ten nejlepší uchazeč). Aktivně oslovujte dostupné nástroje trhu práce (internetové stránky, personální agentury apod.).

 6. Zveřejnování a aktivní kontrola veřejností (odbor tiskové mluvčí). Požadujte, aby zásadní rozhodnutí byla zveřejnována pokud možno předem na internetových stránkách. Veřejnost a média mohou být Vaším velkým spojencem při odhalování kontraktů, které jsou pro hlavní město nevýhodné a které při obrovském rozsahu Vašich úkolů mohou být přehlédnuty.

 7. Kontrolujte městské společnosti (odbor kontrolních činností). Zasaďte se o lepší koordinaci a kontrolu městských akciových společností. Tyto společnosti spravují miliardy z majetku hlavního města Prahy. Nesmí platit, že jsou tyto akciové společnosti nedotknutelné, a tudíž se mohou stát krmelci pro různé zájmové skupiny. Naopak jejich hospodaření musí být transparentní, aby ho mohla veřejnost kontrolovat. Rozhodně nestačí, aby byly akciovky kontrolovány jen jejich dozorčími radami. Praha jako akcionář musí mít nad svými dcerami nezávislou kontrolou, a tedy odbor kontrolních činností by měl zahrnout do svého plánu kontrol i akciové společnosti. Vedle toho by měly městské akciovky zveřejnovat smlouvy.

 8. Bacha na IT zakázky (odbor informatiky). Dejte si obzvláště pozor na zakázky v oblasti IT, málokdo jim rozumí. Tyto zakázky zlomily vaz i Vašemu předchůdci panu Trnkovi, tak i předchozím primátorům. A přitom nemilá praxe z minulosti i nadále přetrvává; Magistrát používá předražená softwarová řešení, která jsou mnohdy navíc roky za současnými trendy v tvorbě softwarových nástrojů. Velkou část projektů v oblasti IT je možné udělat pomocí svobodných nástrojů (tzv. open source), které jsou roky odzkoušené a bez licenčních poplatků - ale nestojí za nimi firmy s milionovými maržemi, které by je patřičně protlačily. I na zavádění open-source samozřejmě existují firmy, i když zejména ve veřejné správě je poptávka spíše po těch prvních. Chápeme, že řadu problémů na odboru informatiky je třeba řešit krizově, ale dlouhodobě je třeba prosazovat open source, kdekoliv je to výhodné. Není to otázka politiky, ale péče řádného hospodáře.

 9. Z papírů na počítače (odbor informatiky). Není možné kontrolovat obrovské majetkové procesy, pokud nemáme okamžitý přístup k dokumentům. Je třeba zavést jednoduché kroky, na které není třeba kupovat další softwarové produkty. Například je možné zavést elektronickou formu faktur (skenování) po podpisu všemi třemi osobami pod danou operací podle zákona o finanční kontrole. Rovněž je možné zveřejnovat pravidelně data o došlých fakturách a účetnictví jako Open Data (otevřená data).

 10. Není možné outsourcovat celý úřad (kancelář ředitelky, právní odbor). Na magistrátu je outsourcováno příliš mnoho věcí, počínaje zveřejnováním hlasování ze zasedání konče systémem Opencard, od kterého nemá nikdo klíče. Dalším příkladem šíleného outsourcingu jsou právní služby. Praha a její společnosti mají třeba i několik advokátních kanceláří na jednu věc. Je třeba mít ke každé věci na radnici aspon 2 lidi, které věci rozumí (právníky, informatiky, administrativu)! Je třeba dokončit výběrová řízení na právní služby, posílit legislativní a právní odbor a definovat oblasti, ve kterých budou služby outsourcovány. Outsourcované právní služby ve výši desítek milionů jsou zcela nepřiměřené. Pokud advokátní kanceláře pochybí, měly by být vymáhány náhrady škody z titulu pojištění. Dosud se tak nikdy nestalo.

 11. Osobní odpovědnost za zjištěné nedostatky (odbor kontrolních činností a odbor finančního auditu). Je třeba pravidelně vyvozovat důsledky z kontrolních závěrů. Tyto závěry by měly být zveřejnovány na Internetu, stejně jako jsou zveřejnovány závěry Nejvyššího kontrolního úřadu. Je třeba, aby byla vyvozována osobní odpovědnost za pochybení a vymáhány regresní úhrady po odpovědných vedoucích představitelích, pokud o pochybeních prokazatelně věděli nebo je dokonce způsobili či přikryli. To se opět stávalo zřídka. Pochopitelně předpokladem tohoto kroku je, aby byli odpovědní pracovníci lépe odměnováni.

Vážená paní ředitelko, při zavádění výše uvedených opatření budete mít naši plnou podporu jak v rámci rozhodování zastupitelstva, tak v rámci našich schopností. Jsme Vám připraveni asistovat radou i osobní pomocí. Přejeme Vám do Vašeho úřadování v rámci neustálých politických tlaků, kritických situací a osobních vztahů rozvážnost, otevřenost a nadhled.

Se srdečným pozdravem

Zastupitelský klub Pirátů ve složení
Jakub Michálek, Ondřej Profant, Mikuláš Ferjenčík, Adam Zábranský

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Datová platforma Golemio zveřejňuje data týkající se dopadu epidemie koronaviru na realitní trh v Praze
05.05.2020

Datová platforma Golemio zveřejňuje data týkající se dopadu epidemie koronaviru na realitní trh v Praze

Datová platforma hlavního města Prahy Golemio, kterou provozuje městská společnost Operátor ICT, zveřejnila analýzu týkající se dopadu současné epidemie COVID-19 na realitní trh v Praze. Analýza přináší cenná data, která umožní pokračování kvalifikované a informované...