Praha zpřístupnila nové datové sady z oblasti bytového fondu

05. 05. 2021
Praha zpřístupnila nové datové sady z oblasti bytového fondu

Na portálu pro otevřená data hl. m. Prahy opendata.praha.eu v uplynulých dnech publikovala městská akciová společnost Operátor ICT dvě nové datové sady. Týkají se jednak aktuálních soudních sporů ohledně bytového fondu hlavního města a také žádostí o pronájem městských bytů s údaji za první čtvrtletí letošního roku. Data neslouží jen jako statistický přehled, ale nabývají na širší využitelnosti především propojením s dalšími daty. Kromě toho napomáhají i posílení transparentnosti úřadu.

První z nových datových sad obsahuje statistický přehled počtu vedených soudních sporů vztahujících se k bytovému fondu hlavního města Prahy za první čtvrtletí letošního roku. Při soudních sporech se nejčastěji jednalo o vyklizení bytu, kdy v 29 případech byl důvodem dluh na nájemném, sedmkrát šlo o neoprávněný podnájem a pět případů mělo ještě jiný důvod. Soud kromě toho v celkem čtyřech sporech řeší i přezkum oprávněnosti výpovědi z nájmu bytu.

Další aktuálně publikovaná data evidují žádosti o pronájem bytů hl. m. Prahy. Ze zveřejněných údajů je zřejmé, že do konce prvního čtvrtletí roku 2021 nově požádalo o bydlení v kategorii pro sociálně slabé celkem 196 lidí, o byty pro seniory se hlásilo 34 osob a 21 uchazečů projevilo zájem o byty speciálně upravené pro zdravotně postižené.

Zhruba necelou polovinu žádostí už projednala pracovní skupina a větší část z nich doporučila k pronájmu bytu. Statistika v neposlední řadě zaznamenává i současný počet žadatelů čekajících v pořadníku na pronájem bytu v jednotlivých kategoriích.

Uvedená data ovšem obsahují pouze údaje o bytech přímo vlastněných hl. m. Prahy, které nebyly svěřeny Statutem hl. m. Prahy do správy jednotlivým městským částem.

Zveřejněná čísla jsou sama o sobě především statistickým přehledem, vhledem do problematiky bytového fondu hlavního města a posílením transparentnosti úřadu. Nabývají však na významu a využitelnosti především propojením s jinými daty, například s dalšími datovými sadami z oblasti bytového fondu, které již byly dříve publikovány a poskytují tak ucelenější obrázek o agendě, případně i s daty jiných poskytovatelů v oblasti statistiky nebo sociální oblasti.

Publikace dat v neposlední řadě slouží i pro zveřejnění informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. V případě žádosti občanů tak na ně může být přímo odkazováno.

Aktuálně zveřejněné datové sady z oblasti bytového fondu jsou k dispozici zde:

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Datová platforma Golemio zveřejňuje data týkající se dopadu epidemie koronaviru na realitní trh v Praze
05.05.2020

Datová platforma Golemio zveřejňuje data týkající se dopadu epidemie koronaviru na realitní trh v Praze

Datová platforma hlavního města Prahy Golemio, kterou provozuje městská společnost Operátor ICT, zveřejnila analýzu týkající se dopadu současné epidemie COVID-19 na realitní trh v Praze. Analýza přináší cenná data, která umožní pokračování kvalifikované a informované...