Praha otevírá data městských společností

Praha otevírá data městských společností

Rada hl. m. Prahy pokynem zadala městským společnostem, ve kterých je hlavní město jediným akcionářem, aby vypracovaly strategie pro zveřejňování informací v podobě otevřených dat. Informace by měly být zveřejňovány dálkově, ve strojově čitelných formátech a bez omezení způsobu a účelu jejich využití. Společnosti se tak zapojí do politiky otevřených dat a jejich služby a způsob fungování se stanou srozumitelnější a transparentnější pro všechny Pražany.

Podle radního Adama Zábranského se jedná o jeden z prvních pokynů, kterým v oblasti transparentnosti bude město aktivně ovlivňovat dění ve svých společnostech.

„Věřím, že tento pokyn povede k tomu, aby se Pražané dozvěděli zajímavé a dále využitelné informace o fungování městských společností. Budu rád, pokud se Praha stane aktivním akcionářem, který formou pokynů a zásad zvýší jejich důvěryhodnost a transparentnost,“ doplňuje Zábranský.

Některé městské společnosti již učinily první kroky. Například společnost Kolektory Praha, a.s., podle místopředsedy představenstva Jana Vidíma zahájila přípravy na vypracování strategie.

„Jedná se o souhrn veřejně přístupných informací, kdy společnosti poskytnou data, aby je dále mohli využít například soukromí vývojáři pro lepší informovanost a vytváření aplikací se zdroji o městě. Poskytovaná data ovšem nebudou zasahovat do toho, co je vnímáno jako tzv. obchodní tajemství společností a tvoří jejich konkurenceschopnost na trhu,” říká radní pro oblast majetku Jan Chabr.

Na úrovni Magistrátu hl. m. Prahy byla v minulosti obsazena pozice koordinátora otevírání dat. Díky tomu jsou na pražském portále otevřených dat postupně publikovány nejrůznější datové sady. Pro městské společnosti ovšem dosud žádné ucelené strategie nevznikly. Vzhledem k tomu, že každá městská společnost působí ve specifické oblasti, nejsou v této fázi stanoveny konkrétní požadavky na publikovaná data, ale je pouze uloženo představenstvům městských společností, aby vytvořila strategii publikace otevřených dat a zaslala je pro informaci Radě hl. m. Prahy.

Součástí strategie by měl být rámcový popis toho, jaká klíčová data společnost generuje a jak hodlá systematicky přistupovat k jejich publikaci. To se týká jak technického řešení, tak interních předpisů, které upravují nastavení procesů schvalování a spolupráci s Operátorem ICT.

Jednotlivé společnosti by si tak měly udělat přehled o tom, jaká data shromažďují v informačních systémech a která z nich je možné zveřejňovat, a zároveň jasně nastavit proces a kompetence v rámci své organizační struktury s cílem aktivněji se zapojit do celoměstské politiky otevřených dat.

Seznam společností, kterých se pokyn týká:

 • Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
 • Kolektory Praha a.s.
 • Obecní dům, a.s.
 • Operátor ICT, a.s.
 • Pražská plynárenská Holding a.s.
 • Pražská vodohospodářská společnost a.s.
 • Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
 • Pražské služby, a.s.
 • Výstaviště Praha, a.s.
 • TRADE CENTRE PRAHA a.s.
 • Technologie hlavního města Prahy, a.s.
 • Prague City Tourism a.s.
Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Datová platforma Golemio zveřejňuje data týkající se dopadu epidemie koronaviru na realitní trh v Praze
05.05.2020

Datová platforma Golemio zveřejňuje data týkající se dopadu epidemie koronaviru na realitní trh v Praze

Datová platforma hlavního města Prahy Golemio, kterou provozuje městská společnost Operátor ICT, zveřejnila analýzu týkající se dopadu současné epidemie COVID-19 na realitní trh v Praze. Analýza přináší cenná data, která umožní pokračování kvalifikované a informované...