Dvě věže na Kamýku neplní požadavky stabilizovaného území

06. 09. 2019
Dvě věže na Kamýku neplní požadavky stabilizovaného území

Praha, 6. září 2019 – Ministerstvo pro místní rozvoj rozhodlo, že projekt bytového domu „Dvou věží“ není v souladu s územním plánem, protože neplní požadavky na stabilizované území. Vyhovělo tak Radě městské části Praha 12, která se proti vydanému územnímu rozhodnutí ve spolupráci s občany odvolala. Jedná se o projekt společnosti Trigema a.s., která chce namísto nízké budovy obchodního centra v ulici Vosátkova na sídlišti Kamýk vystavět dva objekty o 14 a 18 patrech.

Ministerstvo pro místní rozvoj potvrdilo, že záměr nerespektuje podmínky dané pro „stabilizované území“ dané ve změně územního plánu hl. m. Prahy č. Z 1000/00:

„Stabilizované území je zastavitelné území, které je tvořeno stávající souvislou zástavbou a stabilizovanou hmotovou strukturou, v němž územní plán nepředpokládá významný rozvoj. Ve stabilizovaném území z hlediska limitů rozvoje je možné pouze zachování, dotvoření a rehabilitace stávající urbanistické struktury bez možnosti další rozsáhlé stavební činnosti.“

Místostarostka Prahy 12 Eva Tylová (Piráti) s kompetencí územního rozvoje k tomu dodává:

„Ministerstvo pro místní rozvoj potvrdilo náš názor, že nahradit stávající dvoupodlažní objekt čtrnácti- a osmnáctipatrovými věžemi, které převyšují výrazně okolní zástavbu nelze považovat za pouhé dotváření. Dalším důvodem pro zamítnutí je, že navrhovaná stavba navýší hrubou podlažní plochu staveb v okolí téměř o 100 %. Takový nárůst hrubé podlažní plochy rozhodně neodpovídá definici stabilizovaného území, ale jedná se o rozsáhlou stavební činnost, která do takového území nepatří.“

„Pokusy postavit do stabilizovaného území nové megalomanské projekty jsou rozšířeny po celé Praze. Stavějí se proti nim společně rozumní zastupitelé a senátoři. Naší snaze by velmi pomohlo, kdyby bylo co nejvíce takových rozhodnutí, která by jasně dala najevo, že podobným nesmyslným způsobem se prostě Praha rozvíjet nebude,“ dodává senátor s podporou Pirátů Václav Láska.

„Jsem rád, že Ministertvo pro místní rozvoj v tomto případě dalo za pravdu městské části Praha 12. Považuji to za přelomové rozhodnutí a může být obdobné se záměrem PD Lužiny na Praze 13, kde jiný investor chce také do stabilizovaného území vystavět 15patrové objekty, i když okolní zástavba tomu neodpovídá. V tomto případě čekáme rovněž na konečné stanovisko ministerstva, protože se místní spolek ve spolupráci se senátorem Prahy 5 Václavem Láskou odvolal,“ říká předseda Pirátů Prahy 13 a místopředseda Výboru pro územní rozvoj Zastupitelstva hl. m. Prahy Tomáš Murňák.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články