Dotazy žadatelů o pronájem městského bytu bude možné vyřizovat přes informační linku i během nouzového stavu každý pracovní den

11. 12. 2020
Dotazy žadatelů o pronájem městského bytu bude možné vyřizovat přes informační linku i během nouzového stavu každý pracovní den

Magistrát hlavního města Prahy zavádí od pondělí 14. prosince novou službu pro občany. V době trvání nouzového stavu, kdy podle vládního krizového opatření musí být omezeny úřední hodiny pro veřejnost, bude možné i mimo tento čas vyřizovat dotazy z oblasti bytového fondu prostřednictvím informační linky Pražského kontaktního centra.

„Věřím, že zapojení Pražského kontaktního centra do vyřizování telefonátů směřujících na bytový odbor bude přínosem pro obě strany. Občanům zvedne telefon profesionální operátor i mimo úřední hodiny a zaměstnanci bytového odboru budou moci věnovat více času zpracovávání písemně podaných žádostí o pronájem bytu, čímž dojde k urychlení celého procesu,“ uvedl radní hlavního města Prahy Adam Zábranský.

Lidé se mohou s obvyklými dotazy, které se týkají žádostí o pronájem bytu v majetku hlavního města Prahy, obracet každý pracovní den mimo stávající úřední hodiny v době nouzového stavu (pondělí 8:00 - 13:00 a středa 13:00 - 18:00) na speciálně vyškolené operátory Pražského kontaktního centra. Ti budou od pondělí 14. prosince od 13:00 k dispozici pro případné informace z agendy bytového fondu na telefonním čísle 12444, a to konkrétně v těchto hodinách:

  • Pondělí 13:00 – 18:00
  • Úterý 8:00 – 15:00
  • Středa 8:00 – 13:00
  • Čtvrtek 8:00 – 15:00
  • Pátek 8:00 – 11:00

V tuto dobu budou zároveň na Pražské kontaktní centrum přesměrovávány všechny hovory referentů odboru bytového fondu magistrátu. Přímo na ně se mohou klienti obracet ve stanovených úředních hodinách. Po ukončení nouzového stavu, kdy se znovu vrátí standardní úřední doba magistrátu, to bude vždy v pondělí a ve středu od 8:00 do 18:00. Pokud bude volající požadovat bližší informace ke konkrétnímu případu, bude odkázán na příslušného referenta v úředních hodinách.

Klienti se na informační lince mohou například dozvědět, které dokumenty jim ještě chybí ke zkompletování žádosti o pronájem bytu nebo třeba v jaké fázi vyřizování se žádost aktuálně nachází.

Při volání z mobilního telefonu bude hovor prozatím zpoplatněn podle tarifů příslušného mobilního operátora. Magistrát však aktuálně projednává možnost převedení tohoto čísla pod takzvané zelené linky, které jsou pro volající zdarma. Kromě toho se zájemci mohou bezplatně se svými dotazy obracet na Pražské kontaktní centrum přes e-mail info@praha.eu nebo také prostřednictvím on-line dotazníku.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články