Praha pronajme čtyři byty Dětskému domovu Dolní Počernice. Pomohou dospívajícím klientům osamostatnit se

18. 05. 2021
Praha pronajme čtyři byty Dětskému domovu Dolní Počernice. Pomohou dospívajícím klientům osamostatnit se

Rada hlavního města Prahy dnes schválila pronájem čtyř městských bytů pražské příspěvkové organizaci Dětský domov v Dolních Počernicích. Dva byty bude využívat tzv. rodinná skupina, další dva poslouží jako startovací či cvičné.

Ve dvou bytech budou přebývat tzv. rodinné skupiny, které se skládají z šesti až osmi dětí, o které se střídavě starají čtyři pedagogičtí pracovníci. Rodinná skupina se samostatně stará o nákupy, vaření nebo třeba běžný úklid, cílem je co největší přiblížení se systému fungování klasické rodiny.

Další dva byty poslouží jako startovací nebo cvičné a budou v nich bydlet současní nebo bývalí klienti dětského domova. Mladí dospělí v rámci cvičných bytů dostávají výplatu a v půlce měsíce musí zaplatit nájem a poplatky za energie a služby. V bytech se pak starají o všechno samostatně, ale nadále spolupracují se svoji rodinnou skupinou.

„Vítám ambici Dětského domova Dolní Počernice vychovávat děti a mladistvé v přirozenějším prostředí. Mohou si díky tomu vyzkoušet samostatnější bydlení a za spolupráce se svými pedagogy se naučit starat se o domácnost a předcházet běžným problémům. Obecně považuji samostatné bydlení s podporou za klíčové pro budoucí pozitivní vývoj mladých dospělých z dětských domovů a pro snazší zařazení se do společnosti,“ uvedl radní pro bydlení a transparentnost Adam Zábranský.

„Dětský domov Dolní Počernice je příspěvková organizace hlavního města Prahy. Má devět rodinných skupin s kapacitou 71 dětí. 40 jich momentálně žije přímo v hlavním sídle dětského domova, 25 v bytech rodinných skupin a 6 ve cvičných bytech patřících domovu. Jsem velice rád, že se podařilo získat další byty. Život v bytech je organizačně náročnější, ale pro děti přirozenější,“ řekl ředitel dětského domova Martin Lněnička.

„Naším dlouhodobým plánem u obou dětských domovů, které zřizujeme, je přeměna na co nejvíce decentralizovaný model s malými skupinami, jež by fungovaly co nejvíce rodinně. Proces byl bohužel zbrzděn pandemií, ale nyní už není na co dál čekat. V Poslanecké sněmovně se konečně začala hýbat transformace kojeneckých ústavů a Praha musí ukázat, že modernizaci sociální péče v Česku samosprávy zvládnou: ať už se týká nejmenších dětí, nebo mladých dospělých,” doplnil radní pro školství Vít Šimral.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články