Závěrečnou zprávu projektu „Chytrý svoz odpadu“ rada schválila, úspěšný projekt bude pokračovat

Závěrečnou zprávu projektu „Chytrý svoz odpadu“ rada schválila, úspěšný projekt bude pokračovat

Rada hlavního města Prahy na svém dnešním zasedání schválila závěrečnou zprávu pilotního projektu Smart Prague „Chytrý svoz odpadu“. Díky tomuto projektu bylo v české metropoli nainstalováno více než 460 senzorů, které byly umístěny do kontejnerů na tříděný odpad. Aktuální data s informacemi o skutečné zaplněnosti jednotlivých kontejnerů poté byla k dispozici do projektu zapojeným městským částem a rovněž i všem Pražanům prostřednictvím aplikace Moje Praha.

Hlavním cílem tohoto pilotního projektu, jehož realizace byla schválena Radou hlavního města Prahy v první polovině roku 2018, bylo vytvoření nástroje, který umožní on-line dohled stavu zaplněnosti u vytipovaných sběrných nádob na tříděný odpad (papír, plast, čiré sklo, barevné sklo, nápojové kartóny a kovové obaly). Ambicí tohoto nástroje bylo poskytnout nové informace o výtěžnosti a pomoct tak zpřesnit a kvalifikovat rozhodování o směřování výdajů v oblasti investic do četnosti svozů a tím pádem optimalizovat svoz odpadu v hlavním městě. Samotný pilotní provoz poté běžel od 1. února 2019, a to po dobu dvanácti měsíců.

„Chytré město je městem, které se detailně zabývá přírodními zdroji a odpady, které produkuje. Koncepce Smart Prague vychází z předpokladu, že moderní metropole zcela zpracovává a využívá komunální odpad i odpadní a dešťovou vodu. Zároveň zajišťuje čistotu města optimalizace svozu odpadů na základně aktuálních dat, která jsou dostupná v reálném čase. A právě projekt „Chytrý svoz odpadu“ se optimalizací svozu odpadu do značné míry věnuje. Zároveň projekt také přispívá k naplňování klimatických cílů, ve kterých si Praha stanovila snížit emise CO2 do roku 2030 o 45 % a stát se kompletně karbonově neutrální do roku 2050,“ dodává k projektu pražský primátor Zdeněk Hřib.

Celkem bylo v české metropoli nainstalováno 464 senzorů do nádob se spodním výsypem,

  • z toho 424 pro měření zaplněnosti a 40 senzorů pro detekci ucpání vhozové šachty
  • u podzemních kontejnerů. Senzory zasílají data o aktuální hladině odpadu v nádobě
  • v pravidelných intervalech 6x denně do datové platformy hlavního města Golemio. U 20 kusů podzemních nádob na papír a 20 kusů podzemních nádob na plast je pomocí dalšího senzoru testováno detekování ucpání vhozové šachty. Tím by v budoucnu mělo dojít k zamezení situace, kdy se kvůli ucpání hromadí nepořádek u nezaplněného kontejneru.

„Moderní systém digitálního odpadového hospodářství využívající chytré technologie a prvky z oblasti internetu věcí, který v rámci pilotního provozu testujeme, může do budoucna vyřešit problémy související se zaplněnými kontejnery. Díky naší mobilní aplikaci Moje Praha si budou moci poté všichni obyvatelé města zobrazit mapu informující o aktuálním stavu zaplněnosti kontejnerů v jednotlivých lokalitách,“ uvádí Michal Fišer, generální ředitel městské společnosti OICT, která má v Praze na starosti testování a implementaci inovativních a chytrých řešení.

Senzory byly v pilotním projektu pořízeny formou pronájmu a byly instalovány na území deseti pražských městských částí. Konkrétně se jednalo o městské části Praha 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16 a 18. Projekt byl realizován ve spolupráci s klíčovými uživateli, kterými jsou primárně referenti odpadového hospodářství jednotlivých městských částí, Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy a příslušné svozové společnosti.

První místostarostka městské části Praha 10 Jana Komrsková k projektu doplňuje:

„Přínosem systému je, že fyzická kontrola stanoviště může proběhnout až po ověření aktuální zaplněnosti nádoby přes vzdálený přístup. To zefektivňuje proces vyřizování zadávaných požadavků na zvýšení frekvence svozu příslušné odpadní komodity a urychluje nastavení optimálního vývozu. Pozitivem do budoucna může být také širší využívání aplikace Moje Praha ze strany veřejnosti. Aplikace totiž umožňuje ověřit aktuální naplněnost nádoby, což může vést k menšímu nepořádku v jejím okolí.“

Projekt „Chytrý svoz odpadu“ získal i několik odborných ocenění, a to například ve třetím ročníku národní soutěže Chytrá města pro budoucnost, kde se v kategorii Chytré město 2019 nad 200 000 obyvatel umístil na prvním místě. Chytrý svoz odpadu zaujal odbornou porotu především díky využití nejmodernějších technologií v oblasti odpadového hospodářství měst.

„Očekáváme, že tato technologie přinese městu nové a užitečné informace o výtěžnosti nádob, a napomůže tak zpřesnit a kvalifikovat rozhodování o směřování výdajů v oblasti investic do četnosti svozů odpadů. Rovněž doufáme, že inovativní systém digitálního odpadového hospodářství pomůže do budoucna ukončit trápení Pražanů s přeplněnými kontejnery,“ dodává Matej Šandor, místopředseda představenstva OICT a ředitel Úseku projektového řízení a fondů Operátora ICT, který má na starosti mimo jiné i implementaci koncepce Smart Prague 2030.

Odborníci z OICT vyhodnotili pilotní projekt jako přínosný a na základě získaných zkušeností doporučili Radě využití stávajících senzorů pro měření hladiny zaplněnosti, vyvinutý software nástroj a další rozvoj tohoto systému v souladu s koncepcí odpadového hospodářství na území hlavního města Prahy. Na základě zkušeností získaných z pilotního provozu OICT rovněž doporučuje využití senzorů pro měření hladiny zaplněnosti do všech podzemních nádob za předpokladu, že nejsou opatřeny protihlukovým systémem, který bývá instalován u nádob na sklo, a který znemožňuje měření hladiny v celém objemu nádoby.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články