O Asistenční vouchery se ucházejí první projekty. Nabízejí Praze chytrá řešení pro dopravu, ekologii či zdraví

07. 02. 2022
O Asistenční vouchery se ucházejí první projekty. Nabízejí Praze chytrá řešení pro dopravu, ekologii či zdraví

Umělá inteligence v dopravě, robot ve spalovně odpadů, digitální průvodce pro začínající podnikatele nebo vývoj léčiv. To jsou příklady projektů, které se ucházejí o dvanáctimilionovou podporu z dotačního programu Asistenční vouchery. Pro pražské firmy, výzkumné instituce a vysoké školy ho vyhlásilo hlavní město Praha ve spolupráci s Pražským inovačním institutem (Pii). Asistenční vouchery se žadatelům otevřely na konci loňského roku a za čtyři týdny se o ně přihlásilo už 12 nadějných projektů. Pražská inovační rada (PIR) ve středu posuzovala, jak projekty prospějí Pražanům a metropoli.

„Pražský inovační institut nám předložil první část z balíku projektů, které mají ambici udělat z Prahy město, které bude v oblasti inovací dosahovat špičkových výsledků. Mám radost, že se jedná o projekty z dílen soukromého, akademického i veřejného sektoru, které průřezově cílí jak na rozvoj inovační infrastruktury, tak inovačního potenciálu jednotlivých aktérů,” říká pražský primátor Zdeněk Hřib.

Dotační program Asistenční vouchery má podpořit přípravu českých a mezinárodních projektů z oblasti výzkumu, vývoje a inovací, které budou pro Prahu dlouhodobě přínosné. Zároveň má v době koronavirové krize pomoci rozvíjet inovace a pražskou ekonomiku.

„Převážná většina záměrů pochází z firem a dva jsou z akademického prostředí. Čtvrtina uchazečů nereaguje na nějakou dotační výzvu, ale jde cestou (vytvoření) studie proveditelnosti. Jeden z projektů přispěje ke komercializaci pokročilého krytí ran na bázi unikátních nanomateriálů, další se posune v úrovni technologické připravenosti v oblasti převedení reálného světa do virtuálního digitálního dvojčete. Projekty, které prošly posouzením, tedy zahrnují široké spektrum nápadů a mají velký potenciál najít uplatnění v praxi,” doplňuje inovační manažer Prahy Tomáš Lapáček.

Příjem žádostí do první vlny Asistenčních voucherů potrvá do konce letošního května nebo do vyčerpání alokace. V rámci jednoho voucheru je možné dostat až devadesátiprocentní podporu. Jeden projekt může získat od 100 tisíc až do 900 tisíc korun, přičemž žadatelé se musejí účastnit financování z deseti procent.

„Do konce května budeme mít seznam projektů, které budou průběžně doplňovat Akční plán inovační strategie RIS3, který bude zásobníkem inovačních projektů v Praze. Akční plán inovační strategie není nějakým exkluzivním seznamem, zhmotňuje vlastně inovační vizi města a zařazené projekty mají větší legitimitu pro získávání dalších veřejných i soukromých prostředků,” uvádí dále inovační manažer Prahy Tomáš Lapáček.

Asistenční vouchery jsou součástí tříletého projektu Prague Smart Accelerator (PSA). Z 85 procent jsou vouchery hrazeny z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) a 15 procenty se finančně podílí Praha. „Hodnota jednotlivých projektů, které se doposud o podporu na jejich přípravu přihlásily, se pohybuje od dvou milionů korun, ale máme i několik projektových záměrů v řádu stovek milionů korun. Největší projekt mezi uchazeči překračuje šest miliard korun. Odhadujeme, že celková částka na Asistenční vouchery je nyní vyčerpána zhruba z jedné čtvrtiny, takže jsou stále otevřeny dalším uchazečům,” dodává manažer programu asistenčních voucherů Pavel Vaněk z Pražského inovačního institutu.

Pražská inovační rada (PIR) vznikla v roce 2014. Jejími členy jsou odborníci, kteří formulují inovační politiku města a zároveň v této oblasti koordinují spolupráci Prahy s dalšími kraji ČR i s celostátní politikou výzkumu a inovací. Pražská inovační rada se schází třikrát až čtyřikrát do roka. Jednání Pražské inovační rady, která pořádá Pražský inovační institut, jsou součástí projektu Prague Smart Accelerator (PSA), hrazeného z evropské dotace OP Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Pražský inovační institut (Pii) založilo formou zapsaného ústavu hlavní město Praha v lednu 2020. Tato veřejně prospěšná organizace se zaměřuje na podporu rozvoje vzdělávání, města, podnikání a životního prostředí. Chce se stát rovněž spojnicí mezi světem byznysu a veřejnou i akademickou sférou. Od července 2020 vede Pii odborník na inovace ve vzdělávání Bohumil Kartous, o rok později začalo Pii spravovat také Podnikatelské a inovační centrum hl. města Prahy (PIC).

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články