Praha podepíše memorandum o spolupráci při rozvoji dobíjecích stanic pro elektromobily

Praha podepíše memorandum o spolupráci při rozvoji dobíjecích stanic pro elektromobily

Radní hl. m. Prahy v pondělí schválili Memorandum o porozumění a vzájemné spolupráci mezi společnostmi Pražská energetika, a.s., ŠKODA AUTO, a.s., a hlavním městem. Dokument definuje základní body spolupráce v oblasti vzniku komplexní dobíjecí infrastruktury pro elektrovozidla na území metropole.

„Chceme vytipovat bílá místa na mapě, kde nyní dobíjecí infrastruktura chybí. Cílem je, aby byla Praha pokryta smysluplně a uživatelsky přívětivě. Právě proto jsme se domluvili, že budou nové nabíjecí stanice zapojeny do jednotného informačního a komunikačního systému, tak aby si uživatel s jednou kartou, například Lítačkou, mohl dobít kdekoli u jakékoli nabíječky. Tyto vysokorychlostní nabíječky mají být v souladu se strategií generelu dobíjecí infrastruktury budovány primárně u frekventovaných tahů,“ říká radní pro oblast majetku Jan Chabr a dodává: „Obecně má město strategii tří typů nabíjecí infrastruktury - pomalou dobíjecí infrastrukturu, kterou budujeme primárně na lampách veřejného osvětleni, dále rychlou a v neposlední řadě pak vysokorychlostní dobíjecí infrastrukturu, kterou máme zájem řešit právě i ve spolupráci s Pražskou energetikou a Škoda Auto.“

Hlavním smyslem spolupráce je zajistit ve vzájemné koordinaci rozvoj dobíjecí infrastruktury na území Prahy a vybudovat vysokorychlostní HPC (High Power Charging) dobíjecí stanice, které mají výkon nad 150 kW. Vzniknout by měly na vytipovaných místech s největším potenciálem průjezdu elektrovozidel. Dalším cílem dohody je potom integrace veřejných dobíjecích stanic do jednotného a standardizovaného systému, což umožní jejich zviditelnění v aplikaci zákazníkům, kteří potřebují nabít svůj elektromobil.

„Věřím, že spolupráce přinese rychlejší výstavbu nové dobíjecí infrastruktury zejména pro dálkovou a tranzitní dopravu a řidičům také pomůže snáze vyhledávat dostupné dobíjecí stanice. Důležitým očekávaným přínosem memoranda je také univerzální dostupnost služeb díky roamingu, tedy bez nutnosti být registrován a platit drahé měsíční paušály u každého dodavatele elektřiny. Vysokorychlostní HPC dobíjecí stanice do budoucna společně s pomalými parkovacími dobíjecími stanicemi budovanými městem vytvoří páteř elektromobilní infrastruktury pro Prahu a pomohou městu do roku 2030 dosáhnout emisních cílů vyplývajících z Klimatického plánu,“ dodává Jaromír Beránek, předseda Výboru pro IT a Smart City Zastupitelstva hl. m. Prahy.

Kromě memoranda se zúčastněné strany dohodly také na vytvoření pracovního týmu, který bude dohlížet na projekt, a do jehož pravomoci budou spadat otázky týkající se zejména schválení realizace jednotlivých vývojových etap a jejich následné kontroly, odsouhlasení způsobu financování projektu a majetkoprávního uspořádání, řešení rizik a problémů nebo schvalování průběžných změn projektu.

Všichni tři partneři si také odsouhlasili, že přesný časový harmonogram spolupráce bude stanoven nejpozději ve druhém čtvrtletí roku 2022.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články