V rámci festivalu Prague Pride se uskutečnilo česko-tchajwanské online fórum o rovnosti mezi ženami a muži

05. 08. 2021
V rámci festivalu Prague Pride se uskutečnilo česko-tchajwanské online fórum o rovnosti mezi ženami a muži

Hlavními tématy fóra byly ženy v politice, genderový mainstreaming, rovnost žen a mužů v oblasti výzkumu a inovací a také rovnoprávnost manželských práv v obou zemích. Fórum zahájili primátor hl. m. Prahy pan Zdeněk Hřib a paní Lin Ching-yi, velvyslankyně pro zapojení žen Čínské republiky (Tchaj-wan).

Primátor Hřib poukázal na to, že i přes loňské oslavy stého výročí zakotvení volebního práva žen v české ústavě stále existuje řada nerovností. V České republice jsou například největší rozdíly v odměňování žen a mužů v celé EU. Ve střední Evropě jsou navíc zaznamenávány “proaktivní antiliberální tendence“. Patří mezi ně nedávný zákon diskriminující LGBT+ v Maďarsku, LGBT+ free zóny v Polsku nebo omezení práva na potrat ve stejné zemi.

„Vznik rodových stereotypů je přímo závislý na mezilidské komunikaci, vzdělávání, popkultuře a zázemí v rodině. Z jedné strany se sice podílejí na formování osobní identity a sebeuvědomění, ale také přispívají k nerovnému přístupu k mužům a ženám,” říká primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib.

Pražský magistrát dal s pomocí primátorů hlavních měst zemí V4 z Varšavy, Budapešti a Bratislavy vzniknout Paktu svobodných měst. Ten oponuje těmto antiliberálním tendencím s cílem postavit se za liberální a demokratické tradice v regionu včetně ochrany lidských práv, sociální spravedlnosti, rovnoprávnosti a tolerance.

„Nerovnoměrné zastoupení mužů a žen v politice, vrcholném managementu nebo například v designu a architektuře má za následek situaci, kdy naši společnost a každodenní realitu stále tvoří a řídí převážně muži,” upozorňuje Zdeněk Hřib. „Pokud nalezneme cestu, jak utváření rodových stereotypů předcházet, ulehčíme ženám vstup do politiky a manažerských pozic. Nepochybně to bude prospěšné nejen pro osobní rozvoj žen i mužů, ale pro rozvoj společnosti jako celku,” doplňuje.

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová při debatě o účasti žen v politice mimo jiné zdůraznila, že „Česká republika, stejně jako mnoho dalších zemí, trpí výrazně menšinovým zastoupením žen v nejvyšších patrech politiky. Vytváření příležitostí pro účast žen v rozhodovacím procesu je pro nás klíčové pro pokrok v mnoha oblastech jako například vzdělávání nebo rovnováha mezi pracovním a soukromým životem.“

Poslankyně také poukázala na to, že rovnoměrné zastoupení žen a mužů v politice lze snadněji realizovat v místních zastupitelstvech, protože Češi nemají tendenci stěhovat se za prací a ženy v lokální politice tak mají možnost nalézt lepší rovnováhu mezi soukromým a pracovním životem.

Lin Ching-yi, velvyslankyně pro zapojení žen Čínské republiky (Tchaj-wan) konstatovala, že od roku 2005, kdy Tchaj-wan přijal politiku genderového mainstreamingu, která uvedla v praxi aplikaci genderových perspektiv ve všech oblastech činnosti vlády včetně rozhodovacího procesu, došlo k výraznému oslabení předsudků proti ženám v politice a atmosféra ve společnosti se změnila ve veřejnou podporu. Po volbách v roce 2020 překonalo zastoupení žen v tchajwanském parlamentu hranici 40 %, což je nejvyšší úroveň v historii Tchaj-wanu.

Členka zastupitelstva hl. m. Prahy Michaela Krausová se také podělila o svou osobní zkušenost z politiky. Poukázala na to, že v této oblasti jsou ženy často vystaveny vypjatým situacím, kdy bývají označovány za příliš naivní pro politiku, což je něco, co politici – muži běžně nezažívají.

Profesorka Marcela Linková, vedoucí oddělení Národní kontaktní centrum – Gender a věda Sociologického ústavu Akademie věd ČR, ve svém příspěvku upozornila na to, že v Česku i na úrovni EU byla v uplynulých dvou letech přijata nová zásadní opatření na podporu genderové rovnosti. Ta mají potenciál změnit nastavení toho, jak výzkum funguje a vytvořit pracovní prostředí, které bude férovější a méně diskriminační. Na druhou stranu je ale vidět, že vývoj není dostatečně rychlý.

Dalším vrcholem tohoto fóra byla diskuse o rovnoprávnosti manželství. Tchaj-wan legalizoval manželství osob stejného pohlaví v květnu 2019 jako první a zatím stále jediná země v Asii.

V červnu 2018 byl do českého parlamentu odeslán návrh zákona o manželství osob stejného pohlaví s cílem realizovat první čtení a zahájit tak legislativní proces. Czeslaw Walek, předseda Prague Pride, uvedl, že 96 % lesbiček a gayů si přeje uzavřít manželství a že rozdíly mezi manželstvím a registrovaným partnerstvím se prakticky dotýkají více než 100 zákonů. Provedené studie prokázaly, že míra sebevražd mladistvých ve skupině LGBT je nižší v těch zemích, které legalizovaly svazky stejnopohlavních osob. Hlavním důvodem není to, že by se teenageři chtěli ženit a vdávat, ale to, že společenská akceptace LGBT komunit je po přijetí zákona o uzavírání manželství stejnopohlavních osob na vyšší úrovni.

Jennifer Lu, tchajwanská komisařka pro rovnost žen a mužů a ředitelka kampaně za rovnost žen a mužů na Tchaj-wanu, poukázala na to, že zákon o genderové rovnoprávnosti ve vzdělávání včetně aktivní účasti občanské společnosti a mládeže přispívají k podpoře legalizace svazků stejnopohlavních osob. Po legalizaci sňatků osob stejného pohlaví na Tchaj-wanu to vypadá, že společenské přijetí LGBT od dětí, příbuzných a spolužáků či spolupracovníků se zlepšuje, takže se cítí bezpečněji a příjemněji.

Toto fórum je první příklad spolupráce mezi Českou republikou a Tchaj-wanem v oblasti genderových otázek. „Tchaj-wan a Česká republika sdílejí hodnoty v mnoha oblastech, včetně dodržování svobody a lidských práv. Mezi významné otázky lidských práv naší doby patří rovnost žen a mužů a práva LGBTQI,“ konstatoval Andy Tseng, zástupce ředitele Tchajpejské ekonomické a kulturní kanceláře v Praze.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Praha dál fandí festivalu hrdosti
24.07.2023

Praha dál fandí festivalu hrdosti

Na pondělním jednání rady Adam Zábranský navrhl rozšíření podpory letošnímu ročníku festivalu Prague Pride nad rámec toho, co bylo doposud vyjednáno. Náš návrh obsahoval duhový přechod před budovou magistrátu, nasvícení Petřínské rozhledny duhovými barvami v...

Duhová vlajka zavlála nad Prahou
05.08.2019

Duhová vlajka zavlála nad Prahou

Radní hl. m. Prahy společně s představiteli festivalu Prague Pride vyvěsili duhovou vlajku na budovu Nové radnice, chtějí tak vyjádřit podporu LGBT komunitě. Vlajka zavlála nad pražským magistrátem vůbec poprvé.

Na magistrátu zavlaje duhová vlajka
17.07.2015

Na magistrátu zavlaje duhová vlajka

Prahou dne 15. 8. 2015 projde průvod Prague Pride zaměřený na LGBT tématiku. Tématem letošního, již 5. ročníku, je motto: Stejně jsme všichni teplí. Festival má za cíl upozorňovat na to, co je pro lidi...