Projekty městské bytové výstavby Pražské developerské společnosti postupují do další fáze investiční přípravy

20. 09. 2021
Projekty městské bytové výstavby Pražské developerské společnosti postupují do další fáze investiční přípravy

Rada hl. m. Prahy odsouhlasila další fázi investiční přípravy prvních projektů Pražské developerské společnosti (PDS). U celkem šesti schválených investičních akcí se jedná o menší bytové domy, jeden experimentální projekt a projekt mateřské školy, který je důležitý pro další rozvoj území s bytovou výstavbou. Celkem tyto projekty v součtu přinesou přibližně 300 bytů, projekty nicméně obsahují menší podíly ploch pro služby či administrativu, přesný počet bytů bude upřesňován v rámci zpracování podrobné projektové dokumentace. Další projekty jsou i nadále v plánu.

„Za rok a čtvrt své existence udělala Pražská developerská společnost obrovský kus práce. Nastavuje standardy profesionální péče o svěřený nemovitý majetek, posouvá přípravu konkrétních lokalit dopředu a koordinuje komunikaci mezi všemi městskými subjekty a státní správou. Díky tomu bylo možné předložit vedení hlavního města prvních šest bytových projektů k odsouhlasení další fáze investiční přípravy. Město má dostatek pozemků, na kterých může projekty připravovat a z našeho pohledu nemusíme čekat na žádnou další legislativu v oblasti bydlení – vše je věcí profesionální přípravy a je to hlavní cesta, jak z pohledu města parametry dostupnosti bydlení zlepšit,“ říká Petr Hlaváček, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast územního rozvoje.

Projekty bytových domů připravuje PDS například v Praze 5 nebo v Praze 10. U těchto dvou projektů se počítá s vyhlášením architektonické soutěže na budoucí podobu bytových domů. Příprava se také uskutečňuje v souladu s již schválenými standardy pro městskou bytovou výstavbu.

„Projekty budou dále připravovány ve spolupráci s dalšími odbory města a hlavně v souladu s dokumentem zadání investora pro městskou bytovou výstavbu, který rada města schválila v dubnu s cílem, aby projekty byly pro město jako vlastníka dlouhodobě ekonomicky a provozně efektivní,“ dodává radní hl. m. Prahy pro oblast bydlení Adam Zábranský.

„Mezi schválenými plány jsou menší bytové projekty a mateřská škola, větší projekty, jako například první etapa většího bytového projektu v Dolních Počernicích, budou následovat. Postup na projektech je možný jen v součinnosti s danými městskými částmi, které jsou otevřené nové bytové výstavbě a k řešení palčivého nedostatku dostupného bydlení. Věřím, že brzy představíme naše další projekty,“ říká Petr Urbánek, ředitel PDS.

Přehled projektů PDS, které vstupují do další fáze investiční přípravy:

Bytový dům Vršovická, Praha 10

  • 100 – 140 městských nájemních bytů + maloobchodních jednotek v přízemí budovy

V Botanice, Praha 5

  • Městský blok s 45 – 60 bytovými jednotkami a službami v přízemí

Ládví, Praha 8

  • Experimentální projekt modulární bytové výstavby se zachováním parkovacích kapacit v lokalitě s až 40 městskými nájemními byty

Bytový dům Palmovka – Zenklova, Praha 8

  • Polyfunkční dům s 50 městskými nájemními byty a plochami pro maloobchod a administrativu

Bytový dům Nový Zlíchov, Praha 5

  • Menší projekt s cca 30 byty

Na Hutích – školka, Praha 14

  • Stavba občanské vybavenosti, nutná akce pro další rozvoj většího území

Pražská developerská společnost (PDS) byla založena k 1. červnu 2020 jako příspěvková organizace hl. m. Prahy. Jejím cílem je zhodnocení nemovitostních aktiv hl. m. Prahy a příprava projektů především městského nájemního bydlení. PDS bylo rozhodnutím Zastupitelstva hl. m. Prahy předáno k hospodaření více než 400 000 m2 pozemků ve vlastnictví metropole, na nichž se počítá s výstavbou 6 000 až 8 000 bytů v horizontu až 10 let. Více na www.pdspraha.eu.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články