Busking v Praze, nevylévejme s vaničkou i dítě

04. 03. 2015
Busking v Praze, nevylévejme s vaničkou i dítě

Dnes se výbor zastupitelstva pro kulturu zabýval návrhem novely vyhlášky upravující busking - pouliční umělecká vystoupení - v Praze. Novela přináší dvě zásadní změny:

  1. Zákaz zesilovačů a hlasitých hudebních nástrojů
  2. Povoluje uměleckou produkci v liché hodiny na jednom břehu Vltavy a v sudé hodiny na břehu druhém.

Zatímco druhý návrh považujeme za poměrně rozumný a elegantní (je ovšem potřeba vyhodnotit, zda je nutné zavést toto opatření plošně, anebo pouze v centru Prahy), opatření první považujeme za příliš přísné především za situace, kdy zůstává hudební produkce v řadě ulic v centru zakázaná úplně. Pokud se mají zpřísnit podmínky pro umělce, je na místě na oplátku rozšířit počet míst, kde se dá hrát.

Navrhujeme proto zavést v první fázi pouze opatření střídání povolených a zakázaných břehů řeky. Omezováním hudební produkce se město může zabývat ve chvíli, kdy se toto opatření zaběhne.

Projednávání novely je nyní přerušeno do příštího zasedání výboru. Pevně věříme, že radní pro kulturu Jan Wolf dostojí svému slibu a pokusí se dospět ke kompromisu, který bude přijatelný i pro pouliční umělce.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články