Na Mariánském náměstí pokračuje projekt exteriérových mikrovýstav současného umění

Na Mariánském náměstí pokračuje projekt exteriérových mikrovýstav současného umění

Mariánské náměstí v Praze 1 se v posledních letech mění a stále více otevírá veřejnosti. V současné době zde pokračuje projekt mikrovýstav Galerie hl. m. Prahy, který spočívá v umisťování různého umění přímo na náměstí. Nově zde byla umístěna socha s názvem Pokora, která symbolizuje obdiv k budovám Klementina, sídlu archivovaného vědění skrytého ve statisících knih. Instalována zde bude až do konce února příštího roku.

„Naším cílem je otevírat občanům pražské ulice a náměstí, ať už skrze úpravy ve veřejném prostoru, nebo různé události. Jsem rád, že Mariánské náměstí před magistrátem konečně slouží lidem a ne autům. K jeho dalšímu rozvoji jistě přispěje i plánovaná celková rekonstrukce, která má začít v roce 2022,“ uvádí primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib.

Nově byla na Mariánském náměstí umístěna expozice plastiky Pokora sochaře Martina Skalického. Mohutná postava Pokory se symbolicky sklání směrem k budovám Klementina, sídlu archivovaného vědění skrytého ve statisících knih i k odkazu nedalekého židovského města. Některým lidem také může připomínat odkaz na Golema rabiho Löwa, Jehudy ben Becalela, jehož socha od Ladislava Šalouna je opodál na rohu budovy magistrátu. Socha zde bude stát až do konce února příštího roku.

Na náměstí se již objevil mobiliář v rámci projektu Pražské židle & stolky, dále také mobilní květníky se zelení a společný stůl navržený sochařem Čestmírem Suškou. Součástí těchto plánů je i postupné umísťování exteriérových mikrovýstav současného umění pod názvem SOKL. Projekt SOKL vychází především ze specifik městského prostoru i současného umění, a proto je charakterizován pojmy S – současnost O - objekt K - komunikace L – lidé, které by mělo každé vybrané vystavované dílo obsahovat, nebo se k nim vztahovat.

„Sochami a dalšími výtvarnými projekty ve veřejném prostoru chceme Pražanům i návštěvníkům Prahy zprostředkovat kontakt se současným českým uměním, což je aktuální obzvlášť v letošním roce, kdy koronavirus zavřel dveře galeriím a výstavním prostorám na dlouhé týdny. Socha s názvem Pokora svým umístěním navíc vytváří zajímavý území kontext ve vztahu k budovám, jimiž je obklopena, tedy Magistrátem hlavního města, Městskou knihovnou, rezidencí primátora nebo barokním areálem Klementina, kde sídlí Národní knihovna,“ říká Hana Třeštíková, radní pro kulturu a cestovní ruch

Projekt je plánován jako dlouhodobá spolupráce Galerie hl. m. Prahy (GHMP) a Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR). Mikrovýstavy umožní obyvatelům města každodenní kontakt s projevy současného umění i se samotnými umělci. Kurátorkou prvního ročníku a autorkou koncepce projektu je Marie Foltýnová, kurátorka veřejné plastiky GHMP. Do dalších ročníků GHMP počítá s oslovením i externích kurátorů.

„V rámci proměny Mariánského náměstí jsme oslovili Galerii hlavního města Prahy s žádostí o spolupráci při pořádání kulturních akcí a výstav ve veřejném prostoru. Jednou z těchto aktivit je i projekt SOKL, který má za cíl umisťovat umění do ulic hlavního města, aby bylo pro veřejnost co nejdostupnější. Samotné náměstí má pak projít celkovou rekonstrukcí, která začne roce 2022. Právě proměna Mariánského náměstí ilustruje přístup současného vedení města, která si chce takzvaně zamést i před vlastním prahem.,“ uzavírá Ondřej Boháč, ředitel IPR Praha.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články