Březina zákon porušil několikrát, odsouzen byl pouze jednou

03. 10. 2015
Březina zákon porušil několikrát, odsouzen byl pouze jednou

Předseda koaličního klubu ČSSD v pražském zastupitelstvu Karel Březina byl již dvakrát souzen za to, že byl neoprávněně členem dozorčích rad. V jednom případě byl pravomocně uznán vinným z trestného činu podvodu. V druhém případě, o kterém rozhodoval soudce Havlín, odešel bez trestu. Havlín byl byl přitom v červenci tohoto roku (zatím nepravomocně) odsouzený za korupci a z odposlechů vyplývá, že mu Březina měl za zproštění obžaloby nabízet úplatek.

Na začátku roku 2011 upozornilo občanské sdružení Oživení na fakt, že Karel Březina byl členem dozorčích rad třech podniků, ačkoliv by jím v souladu se zákonem být neměl. Jednalo se o Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. (společnost plně vlastněná hl. m. Prahou), RENCAR PRAHA, a.s. (společnost ze 72 % vlastněná společností JCDecaux a z 28 % Dopravním podnikem hl. m. Prahy) a Žižkov Station Development, a.s. (společnost z 51 % vlastněná Českými drahami a ze 49 % developerskou firmou Sekyra Group). Jeho členství bylo v rozporu s tehdejším § 38l odst. 1 obchodního zákoníku, který zakazoval být po určitou dobu členem dozorčí rady někomu, kdo obdobnou funkci vykonával v jiné firmě, na níž byl prohlášen konkurs. Karel Březina byl totiž zároveň členem dozorčích rad jiných společností (Porcela Plus, a.s. a Concordia, a.s.), na které byl vyhlášen konkurs (na první z nich již 5. prosince 2008). Dle zákona mohla překážka členství odpadnout, kdyby Březina před svým zvolením tento fakt oznámil valné hromadě a ta ho dvoutřetinovou většinou přesto zvolila. To se ale nestalo.

Oživení vyzvalo zmíněné tři společnosti, aby Karla Březinu zbavili funkcí a vymáhali po něm peníze, které obdržel za neoprávněné trvání ve funkci. Žádná ze společností to ale neudělala. Proto se Oživení obrátilo na rejstříkový soud, který Březinovy funkce vymazal z obchodního rejstříku.

Oživení následně podalo trestní oznámení na členy statutárních orgánů zmíněných třech společností s odůvodněním, že porušili povinnosti při správě cizího majetku, když po Březinovi nevymáhali neoprávněně vyplacené odměny v rozsahu stovek tisíc korun. Policie nicméně nezjistila spáchání trestného činu, neboť podle ní nevznikla na straně společností škoda (např. za Dopravní podnik to potvrdil nechvalně proslulý ředitel Martin Dvořák a Březinův spolustraník Miloslav Ludvík). Vypadalo to, že Karel Březina za porušení zákona nebude nijak potrestán.

Oživení se proto obrátilo na státní zastupitelství, ať postup policie prošetří. A zde se nám případ začíná větvit. V případě firmy RENCAR PRAHA se dále již nic nedělo. V případě pražského dopravního podniku Obvodní soud pro Prahu 9 nejprve Březinu zprostil obžaloby. Městský soud v Praze ale následně toto rozhodnutí zrušil a vrátil ho obvodnímu soudu zpět k projednání. To se opakovalo ještě dvakrát a napotřetí už Obvodní soud pro Prahu 9 Březinu uznal vinným z přečinu podvodu. Toto rozhodnutí v říjnu 2014 potvrdil Městský soud.

Do hry přichází Havlín

Poslední případ firmy Žižkov Station Development je z pohledu nedávného dění nejzajímavější. V první instanci o něm totiž rozhodoval dnes již (za korupci) nepravomocně odsouzený soudce Havlín na Obvodním soudu pro Prahu 2. Ten rozhodl, že Březina je nevinný, protože 1) pro spáchání trestného činu zkreslování údajů o stavu hospodaření je potřeba jednat úmyslně a 2) Březina úmyslně nejednal, protože jeho jednání ospravedlňoval právní posudek od firmy Baker & McKenzie.

Městský soud v Praze (ke kterému se státní zástupce odvolal) argumentaci soudce Havlína rozcupoval. Ve svém rozhodnutí totiž prohlásil, že 1) trestný čin zkreslování údajů o stavu hospodaření je trestným činem formálním, tudíž k němu úmyslu není potřeba, a navíc 2) právní posudek firmy Baker & McKenzie je naprosto chybný a jeho využití při obhajobě je tedy pro posouzení skutku nevýznamné. Toto rozcupování „Havlínovy obhajoby“ Karla Březiny je významné vzhledem k faktu, že soudce Havlín ve svých odposleších mluví o tom, že Březina mu za zproštění obžaloby v této kauze nabídl úplatek. Nabízí se tak otázka, zda rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 2 opravdu vyjadřovalo Havlínův právní názor nebo za ním byla nějaká zákulisní dohoda.

Městský soud ale Březinu na konec nechal odejít bez trestu, ovšem úplně z jiného důvodu než obvodní soud. Zachránilo ho svědectví členů valné hromady, kteří prohlásili, že by ho do dozorčí rady zvolili i dvoutřetinovou většinou. Měli prý totiž zájem na tom, aby v ní zasedl. To podle soudu snížilo společenskou škodlivost Březinova jednání natolik, že se nedalo kvalifikovat jako trestný čin.

Chronologie soudních tahanic

Dopravní podnik hl. m. Prahy

  1. 12.12.2012 - Obvodní soud pro Prahu 9 (samosoudkyně Mgr. Denisa Durdíková) Karla Březinu zprošťuje obžaloby
  2. 29.1.2013 - Městský soud v Praze (senát JUDr. Evy Burianové,v.r.) rozsudek zrušuje
  3. 20.3.2013 - Obvodní soud pro Prahu 9 (samosoudkyně Mgr. Denisa Durdíková) KB opět zprošťuje obžaloby
  4. 7.8.2013 - Městský soud v Praze (senát JUDr. Evy Burianové,v.r.) rozsudek zrušuje
  5. 8.10.2013 - Obvodní soud pro Prahu 9 (samosoudkyně JUDr. Kateřina Radkovská, v.r.) KB opět zprošťuje obžaloby
  6. Městský soud rozsudek opět zrušuje
  7. 10.4.2014 - Obvodní soud pro Prahu 9 (samosoudkyně JUDr. Kateřina Radkovská, v.r.) rozhoduje, že KB je vinen
  8. 29.10.2014 - Městský soud v Praze (senát JUDr. Evy Burianové,v.r.) zamítá odvolání KB

Žižkov Station Development

  1. 25.11.2011 - Samosoudce Havlín na Obvodním soudu pro Prahu 2 zprošťuje KB obžaloby
  2. 5.6.2012 - Městský soud v Praze potvrzuje rozhodnutí obvodního soudu

Další odkazy

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Hulinského člověk zvolen šéfem finančního výboru
27.01.2017

Hulinského člověk zvolen šéfem finančního výboru

Pražské zastupitelstvo na svém zasedání 26. 1. 2017 zvolilo šéfem finančního výboru Daniela Štěpána, bývalého místostarostu za ČSSD na Praze 7 a podporovatele pražského kmotra ČSSD Petra Hulinského. Štěpán v čele nejvlivnějšího výboru pražského zastupitelstva...