Koalice má bílá místa

04. 12. 2014
Koalice má bílá místa

Vážené paní zastupitelky, vážení pánové zastupitelé, vážení občané.

Předstupuje dnes před nás koalice ANO, ČSSD a Trojkoalice se sice nevyslovenou, byť žádostí o důvěru. Za Českou pirátskou stranu bych rád přednesl naše stanovisko.

Sešli jsme se s celou řadou kandidátů na radní a vyslechli si jejich představu. Jsme proto seznámeni s tím, co radní připravují; i když víme, že jejich záměry možná změní připravované programové prohlášení. Česká pirátská strana bude opoziční stranou, jak jsme již říkali, ale to neznamená, že nebudeme spolupracovat na konkrétních projektech, zejména v odborné oblasti. Už jsme zahájili konkrétní spolupráci v oblasti IT, Opencard apod. Domnívám se, že se jedná v našem městě o takové průšvihy, že by se k jejich vyřešení ideálně mělo spojit celé Zastupitelstvo a každý by měl poskytnout své odborné schopnosti. Jsme konstruktivní opozice a neděláme naschvály. Nesvoláváme zasedání na dobu jednání zastupitelstva nebo nepřednášíme návrhy na přerušení. Ani nebrečíme, že se s námi nechce nikdo scházet. Za čtvrté bych se rád vyjádřil ke koaliční smlouvě. Nevím, jestli byla zveřejněna, ale domnívám se, že by určitě být měla.

Zmíněná koaliční smlouva obsahuje přílohu týkající se programu, která se nám vesměs líbí s výjimkou zhruba pěti věcí. Oceňujeme v ní zejména například udržení současného rozsahu MHD, závazek k projednání územního plánu s občany nad rámec stanovený zákonem nebo důslednou inventarizaci majetku, což je samozřejmě oblast, kterou odchází velké množství financí, i například skrze akciové společnosti.

Koaliční smlouva má ovšem zajímavá bílá místa. Ta jsou na této smlouvě zajímavá – jedná se o věci, které koaliční smlouva neřeší. My se ale domníváme, že by je řešit měla (nejspíš o nich tedy bude vyjednávat koalice v dalších rozhovorech při sestavování programového prohlášení). Konkrétně se jedná o oblast otevřenosti státní správy a samosprávy, parcelování města do akciových společností, na oblast informatiky.

V tomto směru se nabízí jedna konkrétní otázka – proč Piráti tato bílá místa nezaplní a sami nejdou do koalice. Zde musím uvést velice jednoduchou odpověď: Už před volbami jsme řekli jsme, že nepodpoříme Radu, ve které by seděla ČSSD, KSČM nebo ODS. Toto je závazek, který hodláme splnit.

Jak si tedy představujeme tu konstruktivní opozici nebo čeho bychom rádi dosáhli ve spolupráci i zde s paní kandidátkou na primátorku? Rádi bychom prosadili veřejné účetnictví města; aby byly průhledné akciové společnosti města, aby fungovalo dobře IT, aby byla streamována jednání Rady a za páté aby byly zveřejňovány schůzky s lobbisty.

Tyto poslední dvě věci paní primátorka veřejně přislíbila v televizních diskusích a já věřím, že opět zde dané slovo platí.

Proto mi dovolte závěrečné stanovisko. Česká pirátská strana, ačkoliv samozřejmě vidí řadu pozitivních prvků, se bude držet svého slibu. Hlasování o Radě se proto zdržíme, nicméně v hlasování o předsedech výborů a dalších hlasováních se budeme rozhodovat jednotlivě podle osobností.

Doufáme, že si Rada získá důvěru svými činy a že ta bílá místa, o kterých jsem mluvil, budou vyplněna k plné spokojenosti občanů.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Kontrolní výbor Pirátům
11.11.2014

Kontrolní výbor Pirátům

TOP 09 si stěžuje, že mají v Praze dostat kontrolní výbor Piráti. Prý je dobrým zvykem dát ho nejsilnější opoziční straně. Jestli je to dobrý zvyk nevím, ale rozhodně to není zvyk TOP 09. Ta...

Opozici se věnujeme naplno
05.11.2014

Opozici se věnujeme naplno

V úterý v noci skončilo internetové hlasování krajského sdružení pražských Pirátů o podpoře zastupitelského klubu. Krajské sdružení Pirátů se rozhodlo finančně podpořit zastupitele Pirátů v zastupitelstvu Prahy.

Povolební aritmetika
13.10.2014

Povolební aritmetika

Pražské zastupitelstvo má 65 členů. Z toho většina činí 33 členů. Touto většinou musí být schválena jak rada města, tak každý jednotlivý návrh včetně návrhu na odvolání rady města. Většinou 33 hlasů disponuje v současné...

10 bodů pro novou Radu
12.10.2014

10 bodů pro novou Radu

Nepůjdeme do žádné koalice, svoje předvolební sliby plníme i po volebním úspěchu. Piráti nebudou sedět v radě Prahy, náš cíl je naopak radu kontrolovat a působit jako konstruktivní opozice.