Mgr. Zuzana Freitas Lopesová

Zuzana Freitas Lopesová (* 28. září 1968) s Piráty aktivně spolupracuje od r. 2017. Od začátku roku 2018 do února roku 2022 působila jako asistentka poslankyně Olgy Richterové. Nezávisle na tom se přes občanskou iniciativu k fungování areálu Gutovka zapojila do MS Praha 10. Na podzim 2018 byla za Piráty zvolena zastupitelkou na MČ Praha 10. V roce 2019 proměnila spolupráci registrovaného příznivce v plné členství. V březnu 2022 nastoupila na Ministerstvo práce a sociálních věcí jako náměstkyně člena vlády. V roce 2022 byla zvolena zastupitelkou MHMP a MČ Praha 10. Z MČ Praha 10 v lednu 2023 odstoupila.

V rámci své práce se zaměřuje na oblasti bydlení a sociálních věcí.

Žije už 30 let na Praze 10, je vdaná a má tři děti.

Působnost v rámci Pirátů:

 • vedoucí RT práce a sociální věci (od r. 2021)
 • koordinátorka ETK sociální věci (programové skupiny) pro sněmovní volby 2021
 • vedoucí pražského programového týmu pro volby 2022
 • 2020-2022 místopředsedkyně KS Praha

Ve volebním období 2022-2026: zastupitelka Magistrátu hl. m. Prahy a členka:

 • Výboru pro bydlení a bytovou výstavbu
 • Výboru pro rodinnou politiku a sociální oblast
 • Výboru pro bydlení a bytovou výstavbu
 • Výboru pro zdravotnictví a prevenci civilizačních chorob

Ve volebním období 2018-2022 byla: zastupitelka MČ Praha 10 a členka:

 • Výboru sociálně zdravotního
 • Komise pro bytovou politiku
 • Výboru pro kulturu, sport a volnočasové aktivity
 • redakční rady radničního periodika
 • pracovní skupiny pro přípravu Koncepce bytové politiky

na Magistrátu hl. m. Prahy externí členka:

 • Výboru pro bydlení
 • Komise pro družstevní bytovou výstavbu