Bc. Annette Heidlová

Annette Heidlová (* 04. února 1988) je pražskou pirátkou, do roku 2022 byla zastupitelkou hl. m. Prahy. Zde působila jako členka výboru pro kulturu, turismus a cest. ruch ZHMP.

Pochází z obce Dubí, která se nachází v blízkosti Teplic, ale od 9 let žila v Ústí nad Labem, kde také vystudovala jak střední průmyslovou školu chemickou a stavební, tak i vysokou školu Jana Evangelisty Purkyně - obor Aplikovaná Informatika - Informační systémy a získala tak titul Bc. Při studiu na vysoké škole se podílela na mezinárodním projektu INWEST, konkrétně na části RFID (identifikace na rádiové frekvenci).

Při studiu na vysoké škole začala brigádně pracovat v inventarizační firmě DANTEM, kde postupem času povýšila až na vedoucí pozici, kterou ještě občas zastává. Náplní vedoucí pozice je především školení BOZP, vedení pracovního týmu v rozsahu zhruba od 5 do 150 lidí (v závislosti na typu klienta) a komunikace s klientem. V roce 2016 začala pracovat na hlavní pracovní poměr jako technická podpora a tester ve firmě System602, kde dělala technickou podporu pro Czech POINT a testera pro Datové schránky. Po roce a půl přestoupila do firmy Software602, kde pracuje jako interní tester. Zároveň také pracovala na půlúvazek pro Českou pirátskou stranu jako koordinátor dobrovolníků v Praze. V roce 2019 se stala jako 3. náhradnice zastupitelkou hl. m. Prahy poté, co rezignoval Jiří Dohnal.

Od roku 2023 pusobí v komisi RHMP pro udělování grantů vlastníkům památkově významných objektů.

Kalendář: