PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D.

bývalý radní hlavního města Prahy

Vít Šimral (9. července 1986, Roudnice nad Labem) je bývalým pirátským zastupitelem a v letech 2018–2023 radním hlavního města Prahy pro oblast školství, sportu, volného času, vědy, inovací a podpory podnikání. Byl asistentem v Senátu a místopředsedou Pirátů v Praze. Vítek pochází z Roudnice nad Labem.

Vystudoval politologii, historii, právo, historickou sociologii a ekonometrii na univerzitách v Brně, Praze, Leicesteru a v Lucce, v současné době studuje projektové řízení na ČVUT. Před zvolením do funkce člena Rady hl. m. Prahy působil jako postdoktorand na Ekonomické fakultě Technické univerzity v Liberci a na Filozofické fakultě Univerzity Hradec Králové.

Ve volebním období 2013-2017 byl odborným mluvčím Rekonstrukce státu pro novelizaci zákonů týkajících se financování politických stran a kampaní. Rekonstrukci státu také zastupoval na Pracovní komisi k lobbingu Rady vlády pro koordinaci boje proti korupci

V letech 2013-2018 vedl jako hlavní řešitel tři projekty financované z českých a rakouských grantových agentur, na spoluřešitelské úrovni nebo jako kontraktor ve stejném období pracoval na různých výzkumných projektech univerzit v Brně a v Liberci, rakouské Transparency International nebo Evropské komise.

Do roku 2023 byl radním pro oblast školství, vědy a výzkumu a podporu podnikání. V roce 2023 byl jako již nezastupitel zvolen členem výboru pro školství a volný čas.

Mezi jeho zájmy patří triatlon, divadlo, jazz a literatura. Je celoživotním skautem.

Kalendář: