Veronika Kubičková

Veronika Kubičková se narodila v roce 1991 v Písku, kde vystudovala dvojjazyčné francouzské gymnázium – zakončené certifikátem C1. Na Západočeské univerzitě v Plzni pak studovala obor Politologie a mezinárodní vztahy na katedře filozofické (přerušeno ze zdravotních důvodů).

Už při studiu byla aktivní v různých studijních spolcích, kde organizovala konference, debaty s politiky, veřejné diskuze na současná témata. Přispívala také do školního politologického časopisu. Veronika Kubičková působila v Mediálním domu Mladá fronta a. s., kde se naučila hlavně práci pod tlakem, interní i externí PR a dobrou orientaci v mediální oblasti. Má zkušenosti i s prací v neziskovém sektoru, kde pomáhala hlavně s edukativní činností, výukou jazyků a celkově s resocializací sociálně slabých rodin zpátky do společnosti.

K Pirátům (jak sama říká) jí přivádí hlavně chuť dělat věci pořádně a měnit k lepšímu.

Mezi volnočasové aktivity patří bezesporu sport. 12 let závodně plavala (mimojiné i v reprezentaci), silniční běh a lyže. Za další svůj zájem považuje odbornou/oborovou literaturu. Čte Všechno od Platóna po Karla Marxe a baví jí to. „Knihy jsou studnice moudrosti a pro další sebevzdělávání nezbytné” říká.