RNDr. Daniel Mazur, PhD.

radní pro Smart City, ICT, vědu, výzkum a inovace

Daniel Mazur (* 26. května 1978) je pirátským radním pro Smart City, IT a vědu a výzkum. Je také předsedou zastupitelského klubu Pirátů v ZHMP. Členem Pirátů je od června 2014, původně na Praze 6, nyní na Praze 5.

Narodil se v Praze, kde má bydliště celý život, přestože strávil 11 let života studiem a prací v zahraničí. Je zakládajícím členem a předsedou místního sdružení Pirátů na Praze 5.

Během studia na střední škole se zapojil do International Young Naturefriends a českého sdružení Duha. Pirátům začal pomáhat po parlamentních volbách 2013, když nenašel jinou stranu, která by směřování řešila širokou diskuzí a demokratickým hlasováním. Od podzimu roku 2016 se politicky angažuje v Praze 5. Od jara 2017 je garantem programového bodu Vzdělávání a věda, byl tedy spoluzodpovědný za tvorbu volebního programu pro sněmovní volby 2017 a pražského programu pro komunální volby 2018. Podílí se na plnění těchto volebních programů, mj. podílem na pirátské Vizi vzdělávání do roku 2030, spoluprací s členy Rady hl. m. Prahy a v místním měřítku coby zastupitel Prahy 5.

V roce 2018 byl za Piráty zvolen do zastupitelstva hlavního města Prahy a do zastupitelstva městské části Praha 5. Poté, co byl zvolen starostou městské části Praha 5, v souladu s pirátským kodexem na mandát zastupitele hlavního města rezignoval. Jako starosta Prahy 5 se věnoval rozvoji městské části, rozvoji IT infrastruktury úřadu, některým projektům MČ financovaným z rozvojových fondů EU a v návaznosti na interní audit i odkrývání problémových veřejných zakázek. V září 2019 byl z funkce starosty odvolán a Piráti odsunuti do opozice. Rozpad koalice následoval poté, co Mazur jako starosta v koalici poukázal na nutnost vyvození důsledků z výsledků auditu předražené zakázky z roku 2018 včetně nutnosti provedení auditu několika desítek dalších zakázek stejného typu.

Na Praze 5 působí ve Finančním výboru jako opoziční zastupitel.

V únoru 2023 se stal členem Rady hlavního města Prahy s gescemi IT, Smart Cities, věda a výzkum. Je předsedou zastupitelského klubu Pirátů na HMP. Mezi důležitá témata v jeho gesci patří digitalizace úřadů, boj proti nešvarům v IT, rozvoj konceptu Smart Cities a na poli vědy, výzkumu a inovací například prosazování krajské RIS 3 strategie do praxe a vyhledávání vhodného místa pro Pražský vědecko-technologický park, tj. místo/organismus, kde se teorie a nápady budou moci přetavovat do praxe. Do jeho gesce patří i Operátor ICT, Pražský inovační institut, Kampus Hybernská, prg.ai, prg.bio a třeba i Planetárium Praha.

Kalendář:

Moje aktuality