RNDr. Daniel Mazur, Ph.D.

radní pro Smart City, ICT, vědu a výzkum

Daniel Mazur (* 26. května 1978) je pirátským radním pro Smart City, IT a vědu a výzkum. Je také předsedou zastupitelského klubu Pirátů v ZHMP. Členem Pirátů je od června 2014, původně na Praze 6, nyní na Praze 5.

Narodil se v Praze, kde má bydliště celý život, přestože strávil 11 let života studiem a prací v zahraničí. Je zakládajícím členem a předsedou místního sdružení Pirátů na Praze 5.

Během studia na střední škole se zapojil do International Young Naturefriends a českého sdružení Duha. Pirátům začal pomáhat po parlamentních volbách 2013, když nenašel jinou stranu, která by směřování řešila širokou diskuzí a demokratickým hlasováním. Od podzimu roku 2016 se politicky angažuje v Praze 5. Od jara 2017 je garantem programového bodu Vzdělávání a věda, byl tedy spoluzodpovědný za tvorbu volebního programu pro sněmovní volby 2017 a pražského programu pro komunální volby 2018. Podílí se na plnění těchto volebních programů, mj. podílem na pirátské Vizi vzdělávání do roku 2030, spoluprací s členy Rady hl. m. Prahy a v místním měřítku coby zastupitel Prahy 5.

V roce 2018 byl za Piráty zvolen do zastupitelstva hlavního města Prahy a do zastupitelstva městské části Praha 5. Poté, co byl zvolen starostou městské části Praha 5, v souladu s pirátským kodexem na mandát zastupitele hlavního města rezignoval. Jako starosta Prahy 5 se věnoval rozvoji městské části, rozvoji IT infrastruktury úřadu, některým projektům MČ financovaným z rozvojových fondů EU a v návaznosti na interní audit i odkrývání problémových veřejných zakázek. V září 2019 byl z funkce starosty odvolán a Piráti odsunuti do opozice. Rozpad koalice následoval poté, co Mazur jako starosta v koalici poukázal na nutnost vyvození důsledků z výsledků auditu předražené zakázky z roku 2018 včetně nutnosti provedení auditu několika desítek dalších zakázek stejného typu.

Opoziční práci na Praze 5 nyní odvádí ve Výboru pro otevřenou radnici, ve Finančním výboru a v Komisi informačních technologií městské části.

V roce 2022 kandidoval na 5. místě do zastupitelstva hl. m. Prahy na pirátské listině. Byl zvolen a stal se předsedou zastupitelského klubu Pirátů. Od listopadu 2022 je také předsedou výboru pro výchovu a vzdělávání pražského zastupitelstva.

V únoru 2023 se stal členem Rady hlavního města Prahy s gescemi Smart City, ICT, věda a výzkum.

Kalendář:

Moje aktuality