Mgr. Tomáš Vovsík

Tomáš Vovsík je poradce a manažer sociálních sítí Zdeňka Hřiba.

Narodil se v Karviné, vyrůstal v Děčíně a později v Jihlavě. Po skončení studií se přestěhoval do Prahy. Vystudoval žurnalistiku a filmovou vědu v bakalářském programu a mediální studia v magisterském programu na Univerzitě Palackého v Olomouci. Půl roku studoval sociologii a politologii v rámci Erasmus stáže na Fatih University v Istanbulu.

Již během studií začal pracovat v online komunikaci a kreativě pro Junáka – českého skauta a jako kampaňér pro právní organizaci chránící občanská práva Iuridicum Remedium. Později pracoval jako social media specialist v agentuře Fuse, učitel ve škole Livingstone založené na respektujícím přístupu a jako lektor kurzu multimédií pro děti v Domě dětí a mládeže Ulita. 6 let vedl dobrovolnicky skautskou družinu.

Aktuálně působí jako poradce pro online komunikaci, spravuje sociální sítě pražským Pirátům, kreativně a projektově řídí Scout Leather projekt v Brašnářství Tlustý a jakožto freelancer realizuje grafické a ilustrátorské zakázky nebo výtvarné workshopy.

Má rád výtvarnictví a skauting, není členem žádné politické strany.

Smluvní informace