Mgr. Tomáš Šídlo

Tomáš Šídlo byl členem dozorčí rady společnosti Technologie hlavního města Prahy a.s. a zastupitelem za Piráty na městské části Praha 6.

Tomáš je zkušený manažer s praxí ze statutárních orgánů. Svou profesní dráhu začal v devadesátých letech v auditorské firmě KMPG, později působil jako generální ředitel a předseda představenstva několika českých podniků, mimo jiné výrobce kosmetiky Dermacol a.s., vydavatelství a nakladatelství Respekt Publishing a.s. a společnosti obchodující s cennými papíry BBG Finance a.s. Nyní vlastní a řídí společnost podnikající ve farmacii. Tomáš obdržel vzdělání v sociologii z Karlovy univerzity, v řízení podniků z Univerzity George Washingtona a postgraduální vzdělání ve finančním a strategickém řízení z Dartmouth College.

V dozorčí radě společnosti Technologie hlavního města Prahy a.s. sdíli Tomáš zkušenosti z řízení středně velkých podniků.

“THMP je nově vzniklá společnost, která převzala péči o část městské infrastruktury, již dosud poskytoval soukromý sektor. Právě rychlý vznik nového podniku a převzetí služeb od jiného poskytovatele je podle mé zkušenosti náročný manažerský úkol se spoustou výzev pro představenstvo, které řídí obchodní činnost THMP. Během prvních jednání dozorčí rady s představenstvem jsem se přesvědčil, že management společnosti pozorně naslouchá zpětné vazbě, kterou mu dozorčí rada poskytuje – a to daleko nad rámec daný zákonem. Jsem přesvědčen, že spolupráce managementu a dozorčí rady přispěje k bezpečnému a efektivnímu fungování společnosti z pohledu Pražanů jako uživatelů služeb THMP i z pohledu hlavního města Prahy jako majitele společnosti.”