Ing. Štěpán Rattay

Se svou rodinou žiji v Košířích na Cibulkách.

Práce: jako analytik a projektový manažer jsem vedl neziskovou organizaci Oživení, o.s., která do dnes působí v oblastech rozvoje občanské společnosti, prosazování udržitelné mobility a dohledu nad fungováním veřejné správy.

Politika: Po jedno volební období jsem zastával funkci místostarosty obce Svatý Jan pod Skalou, kde jsem 10 let žil a kam dodnes rád pravidelně jezdím. Vzhledem k tomu, že jsem vždy cítil zodpovědnost za to, jakým způsobem se prostředí, které společně sdílíme formuje a rozvíjí, rozhodl jsem se přímo zapojit do veřejného rozhodování. V roce 2018 jsem kandidoval do Zastupitelstva MČ Praha 5, ve kterých jsme vyhráli a ujali se vedení radnice. Jako radnímu se mi tak otevřela možnost se přímo začít věnovat investicím a správě majetku, po deseti měsících však byli Piráti z vedení radnice staronovou kolicí ODS-ANO-TOP09-STAN odvolaný. Poté působil na Praze 5 jako předseda Kontrolního výboru, jeho jednání jsou veřejně přístupná a o činnosti se můžete blíže informovat na https://www.praha5.cz/sekce/kontrolni-vybor/. Po volbách 2022 se stal radním MČ Praha pro majetek, kulturu a obnovu památek.