Dipl. Ing. Daniel Petrásek

Daniel Petrásek je členem dozorčí rady společnosti Kolektory Praha, a.s. Je dlouholetým manažerem.

“Kolektory jsou vlastníky jedinečné páteřní infrastruktury, která je kritická pro obyvatelstvo Prahy. Zároveň se dá očekávat, že tyto společnosti budou v budoucnu čelit velkým výzvám v souvislosti s postupným zaváděním elektromobility, vysokorychlostního datového připojení a vybraných technologických aplikací „Smart city“. Jako příklad se dá uvést zkapacitnění a spolupráce se soukromým sektorem. V konečném důsledku budou znamenat obrovské příležitosti rozvoje, ale i nemalé investice. Obě tyto složky je třeba aktivně sledovat, komunikovat s Prahou a občany, kontrolovat a vyžadovat u managementu proaktivní přístup.”