Ing. arch. Radek Zykan

Radek Zykan je předsedou dozorčí rady společnosti Trade Centre Praha, a.s.

Radek je profesí stavař a architekt, rodák z Prahy 2 z Podskalí pod Vyšehradem. Absolvoval stavební průmyslovku na Smíchově v roce 1993 a Fakultu architektury ČVUT v roce 2000. Od roku 2004 je autorizovaným architektem, členem České komory architektů. V současnosti působí jako člen komise územního rozvoje Prahy 2 a také jako odborný asistent na Stavební fakultě ČVUT, katedře architektury, kde vede bakalářské a diplomní projekty. Ve své praxi se mimo jiné velmi často zabývá vyhodnocováním ekonomické přiměřenosti staveb a podrobnými stavebními rozpočty jak v oblasti bytové výstavby, tak v oblasti rekonstrukcí, dostaveb a audiovizuálních prostorů. V dozorčí radě by rád tyto své zkušenosti využil k podpoře a kontrole rozumných a ekonomicky udržitelných řešení, která budou pro Prahu dlouhodobým přínosem.