Sára Dvořáková

Sára Dvořáková je od roku 2021 sekretářkou předsedkyně Výboru pro sociální politiku na Magistrátu hl.m. Prahy, Mgr. Evy Horákové.