Ing. Michal Štěpán

Michal Štěpán (* 18.ledna 1965) je od roku 2017 členem resortního týmu pro dopravu se specializací na kolejovou dopravu ve městech. Členem Pirátů je od února 2018. Narodil se v Praze, kde má bydliště celý život. Je zakládajícím členem místního sdružení Pirátů na Praze 1, kde působí v dopravní komisi. Vystudoval ČVUT obor konstrukce a dopravní stavby zaměření kolejová doprava. V letech 2011–2014 a 2018-2021 byl členem dozorčí rady Dopravního podniku hl. m. Prahy. Je jednatelem společnosti PM dopravní systémy s.r.o. Zkušenosti má i z pozice statutárních orgánů společností Pražská energetika a.s., Max stavební a.s. a Mijama s.r.o.

Michal v dozorčí radě DPP působil po dobu 6 let. Zná tedy místní poměry. Je to specialista na kolejovou dopravu. Michal zná prostředí DPP, za Piráty tam fungoval a jeho práce byla velmi dobře hodnocena. Michal se nebojí práce navíc ani konfrontace byť v rámci opozice. Jak sám zmiňuje: „V DPP je potřeba ztransparentnit a zhospodárnit chod společnosti, odblokovat investice do infrastruktury a snažit se zlepšit služby pro cestující (pohodlí, rychlost, informovanost).“

V době jeho působení v DPP se podařilo vypovědět nevýhodné smlouvy na outsourcing služeb IT (úspora 190 mil Kč/rok), vypovědět nevýhodné smlouvy na tisk jízdenek a snížit jejich ceny na polovinu, zabránit podpisu nevýhodné smlouvy na pronájem opraven tramvají Škodě Transportation, vypovědět nevýhodné smlouvy na dodávky paliva, zpřehlednit účetnictví zavedením účtování dohadných položek a hlubší analytiky, zavést funkční interní audit DPP, zveřejnit zakázky DPP v aplikaci Rodné listy zakázek, zveřejnit odměny členů dozorčí rady, rozkrýt a zveřejnit okolnosti podpisu nevýhodné smlouvy na 250 poruchových tramvají 15T za 19 miliard po výběrovém řízení s jediným uchazečem těsně před volbami v roce 2006, zamezit zbourání historické budovy vozovny Orionka – nejstarší stojící vozovny v Praze s původními kolejnicemi.

Jako člen dozorčí rady Dopravního podniku prosazoval rozvoj moderní elektrické dopravy. Součástí této vize je i prodloužení tramvajových souprav a zvýšení jejich rychlosti. Za svůj cíl si také kladl zlepšení transparentnosti činnosti DPP a jeho hospodaření. Ředitel DPP by měl být vybrán v otevřeném výběrovém řízení.