Mgr. Eva Horáková

Mgr. Eva Horáková pochází z východních Čech, od 18 let žije v Praze. Vystudovala Střední zdravotnickou školu, obor všeobecná zdravotní sestra. Tuto práci vykonávala cca 12 let v různých pražských nemocnicích. Na 1. lékařské fakultě UK v Praze získala v roce 2003 titul bakalář ošetřovatelství a pokračovala v magisterském studiu oboru Učitelství zdravotnických předmětů pro střední školy. Během studia se zúčastnila programu Sokrates Erasmus v Německu na polytechnické škole v Neubrandenburgu. Jako studentka pracovala v nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského na Praze 1 jako zdravotní sestra. Učila také 2 roky na Vyšší odborné zdravotnické škole v Kladně jako pedagog odborných předmětů.

Pracovní nabídku do farmaceutické firmy dostala v roce 2005 a do roku 2018 byla součástí toho odvětví. Pracovala v oblasti diabetologie, psychiatrie, kardiologie a hypolipidemik. Vítězství Pirátů ve volbách do zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstva městské části Praha 5 jí umožnilo živit se tím, co jí baví. Tj, pomáhat lidem a rozhodovat o našem hlavním městě.

Za Piráty je v hlavním městě Praha, tedy za kraj, hlavním garantem programu sociálního, zdravotnického a pohřebnictví. Je členem pirátského týmu připravující volební program do krajů v roce 2020. Je členem týmu expertů v Pirátské straně připomínkujících zákony od MPSV. V sociální oblasti se věnuje programu deinstitucionalizace a péče o seniory a jejich problematice. Společně s kolegou Martinem Ardenem a Evou Tichou připravuje každou druhou neděli pirátské guláše, tedy dobrovolný výdej stravy pro lidi na ulici a bez přístřeší. Připravují kolem 50 výdejů, pochutit a vydávají i oblečení. Angažuje se v aktivitách souvisejících s dosavadní praxí a vzděláním a to jsou zdravotnictví, sociální práce a dobrovolnictví. Před vlastní transplantací v roce 2011 chodila darovat krev. Již 8 let má transplantovanou ledvinu od žijícího dárce (maminky). Při poslední návštěvě svatého otce Dalajlamy, byla dobrovolník na jeho setkání a setkala se s ním i osobně.

Od roku 2016 je Dobrým andělem a od roku 2019 podporuje organizaci Dobré víly. Její motto zní: „Pomáhat má smysl“, ji dává každodenní náplň věnovat se těžkým společenským problémům.

A také věří, věří že pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí.