JUDr. Bc. Matej Šandor, Ph.D

Matej Šandor je členem dozorčí rady společnosti Pražská energetika a.s. Býval také zastupitelem městské části Praha 4.

Matej má bohaté zkušenosti s centrálním nákupem a řízením provozních činností z několika společností (např. Českomoravská záruční a rozvojová banka, Česká televize, Česká pošta). Představuje zkušeného manažera a jeho znalosti jsou pro rozsáhlou firmu jako je Pražská energetika velkým přínosem. Ze správy investic a městských společností Prahy 4 má rovněž zkušenosti se správou 4-Energetické, a.s. a 4-Majetkové, a.s..

“Celkově jsem za svou profesní karieru byl odpovědný za více než 1500 zadávacích řízení a rovněž jsem byl členem poroty, která hodnotila kvalitu realizace nákupu a veřejných zakázek v různých soukromých a státních společnostech. O nákupu a veřejných zakázkách jsem pravidelně mnoho let publikoval a přednášel v ČR i v zahraniční.”