Mgr. Ivo Slávka

právník

Ivo Slávka se narodil v roce 1966. Pochází ze slovenského Nového Mesta nad Váhom a od roku 2009 žije na Praze 8 v Kobylisích. Je v registrovaném partnerství a s partnerem mají v dlouhodobé pěstounské péči 2 děti.

Vystudoval Gymnázium Nové Mesto nad Váhom, Hotelovou akademii Piešťany a následně bakalářské studium na Právnické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě a magisterské studium na Právnické fakultě Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici.

Od roku 2011 pracuje na Ministerstvu průmyslu a obchodu jako právník. V současné době je vedoucím Oddělení ekonomického Odboru hospodářské správy a do jeho gesce spadá zadávání veřejných zakázek, resortní systém centralizovaného zadávání veřejných zakázek a centrální nákup státu, výkon funkce správce rozpočtu a nakládání s majetkem státu.

S Piráty se poprvé setkal na akcích v městské části Praha 8. Kromě Prahy 8, kde je od roku 2018 zastupitelem, se zapojuje i na celostátní úrovni a to hlavně v oblastech LGBT práva, rodinné a sociální politiky jako je téma dětí z dětských domovů, náhradní rodinné péče apod. Kromě toho ho zajímají témata z e-governmentu, systemizace státní správy, rovnoprávnosti či služebního zákona.

U Pirátů ho zaujaly hodnoty, které sám vyznává - tedy otevřenost, rovný přístup ke všem a touha něco změnit. K jeho koníčkům patří adrenalinové sporty a procházky v přírodě s rodinou.