Mgr. Zuzana Ujhelyiová

Zuzana Ujhelyiová (*1983) pochází z Prahy, kde vystudovala SPŠ zeměměřickou a následně katolickou teologii na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Nyní dokončuje studium předškolní a mimoškolní pedagogiky. Profesně se věnovala práci v oblasti personalistiky a financí v českých i mezinárodních firmách a ve startupech. Nyní pracuje jako projektová manažerka na Úřadu vlády v kabinetu místopředsedy vlády pro digitalizaci.

Za Piráty kandidovala v roce 2018 do zastupitelstva městské části Praha 11, byla zvolena zastupitelkou a následně se stala radní s gescí školství. Od roku 2021 je členkou komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny MČ Praha 11, členka komise pro školskou infrastrukturu při MHMP. Podílí se na programových cílech a prioritách v oblasti školství za Piráty v rámci resortního týmu školství a krajského expertního týmu školství.