Mgr. Adam Zábranský

radní hl. města Prahy pro bydlení a transparentnost

Adam Zábranský (* 28. prosince 1993, Praha) je pirátský radní hl. m. Prahy pro bydlení (se zaměřením na správu městského bytového fondu) a transparentnost. Od roku 2014 je členem zastupitelstva hl. m. Prahy a od roku 2018 členem rady. V Praze žije od narození. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Od čtrnácti let přispíval na českou Wikipedii. Členem Pirátů je od roku 2012.

Jako pražský radní pro bydlení je zodpovědný například za:

 • snížení počtu neopravených městských bytů o více než polovinu oproti původnímu stavu,
 • rekordní navýšení počtu bytů pro učitele a další podporované profese,
 • rozvoj systému sociálního bydlení, díky němuž už více než 500 dětí vyrůstá v prostředí běžného domova,
 • investice ve výši 2 miliard korun do rozvoje bytového fondu Prahy a městských částí, díky nimž městské části zrekonstruují 400 bytů a dalších 280 nově postaví,
 • nákup 5 ubytoven, které přestavíme na standardní byty,
 • zahájení výstavby 28 městských bytů na Černém Mostě (je to poprvé po asi dvaceti letech, co Praha staví byty),
 • nákup 35 bytů od akciové společnosti Prahy 3 (je to možná poprvé v historii, co Praha nějaké byty koupila),
 • zřízení městské nájemní agentury, která díky spolupráci s majiteli bytů pomáhá rozvíjet sociální bydlení,
 • zřízení kontaktního místa pro bydlení na Magistrátu a iniciace zřízení KMB na pěti městských částech; KMB jsou poradenská centra pro lidi v bytové nouzi,
 • otevření šesti humanitárních hotelů pro 350 lidí bez domova po začátku pandemie a zřízení třech městských ubytoven pro lidi bez domova od poloviny roku 2022.

Podílel se i na vzniku Pražské developerské společnosti, založení Sociálního nadačního fondu a ambiciózní Strategii rozvoje bydlení v Praze. Obsáhlejší shrnutí úspěchů v oblasti bydlení najdete zde.

Jako radní pro transparentnost je zodpovědný například za:

 • spuštění aplikace Cityvizor, která zobrazuje plnění rozpočtu až na úroveň faktur (a díky zajištění podpory od Operátora ICT spuštění stejné aplikace na několika městských částech)
 • rozvoj otevřených dat
 • úpravu pravidel pro zadávání zakázek, díky níž se otevřeně soutěží zakázky už od hodnoty 500 tisíc Kč
 • rozšíření evidence dat o veřejných zakázkách na profilu zadavatele a sjednocení profilů zadavatele všech více než 250 příspěvkových organizací tak, aby bylo možné zadávání zakázek lépe kontrolovat
 • spuštění v Česku unikátní interaktivní aplikace nad daty o veřejných zakázkách a poskytovaných dotacích, které umožňují snadnou veřejnou kontrolu hospodaření Prahy
 • zahájení implementace protikorupčního systému dle mezinárodně uznávané certifikace ISO 37001 na Magistrátu i v klíčových městských společnostech

Obsáhlejší shrnutí úspěchů v oblasti transparentnosti najdete zde.

V pražském zastupitelstvu v letech 2014-2018 působil v různých časech ve výborech pro územní plánování, sport a volný čas, legislativu a protikorupční opatření či v kontrolním výboru. Vyhrál precedentní spor o přístup k informacím u Ústavního soudu proti Pražské plynárenské, rozkryl klientelistickou síť podnikatelů z ČSSD v městských firmách, upozorňoval na přemrštěné odměny trafikantů v městských společnostech a nevýhodné nájemní smlouvy města. V letech 2017–2019 byl předsedou zastupitelského klubu Pirátů. V roce 2018 byl 1. místopředsedou krajského sdružení Pirátů v Praze. V současnosti je i členem dozorčí rady společnosti Pražská plynárenská Holding, a.s., aby šetřil veřejné prostředky (za funkci nedostává žádnou odměnu).

Ve svém volném čase hraje volejbal či badminton, posiluje, čte si populárně-naučnou literaturu, poslouchá podcasty a sebevzdělává se. Z etických důvodů se v osmnácti letech stal vegetariánem a v devatenácti veganem. Kromě toho je též ambasadorem projektu Rostlinně, který se snaží o rozšiřování nabídky rostlinných jídel v obchodech a restauracích. Angažuje se i v letní akademii Discover, kde středoškoláky učí o městech. V rámci výzvy Giving What We Can se zavázal k tomu, že minimálně 15 % svých čistých příjmů bude věnovat efektivním neziskovým organizacím. Od prosince 2018 tyto dary eviduje na transparentním účtu.

Kalendář:

Moje aktuality