Praha odměnila výherce kvízu Kraje pro bezpečný internet

24. 06. 2021
Praha odměnila výherce kvízu Kraje pro bezpečný internet

Radní hl. m. Prahy pro oblast školství Vít Šimral společně s ředitelem odboru informatických aplikací Magistrátu hl. m. Prahy Milanem Krchem odměnili nejlepší účastníky krajského kola kvízu Kraje pro bezpečný internet. Do sedmého ročníku krajského kola soutěžního kvízu se v Praze přihlásilo přes 2 000 žáků a téměř 1 800 jich ho úspěšně dokončilo.

Soutěžní kvíz se každoročně koná ve dvou kategoriích, 8 – 12 let a 13+, zkušenější studenti si mohli vyzkoušet své znalosti v náročnějším Kvízu Plus. Nejúspěšnější soutěžící dostali různé věcné ceny z oblasti IT, první cenou byl Xhox od společnosti Microsoft. Úspěšné školy pak obdržely peněžní poukázky na nákup IT vybavení dle vlastního výběru. Čtyři z pěti soutěžících v krajském finále Kvízu Plus byli studenti z Gymnázia Jaroslava Heyrovského, nejúspěšnější školou byla již podruhé Střední odborná škola Drtinova, kde se do soutěžního kvízu zapojilo a správně odpovědělo 423 z celkového počtu 464 studentů.

„Kybernetická bezpečnost není ani tak otázkou technologií, ale primárně otázkou bezpečného chování samotných uživatelů internetu. Bohužel jsou to děti, které jsou nejvíce ohroženou skupinou při pohybu v online prostoru. Hlavní město Praha proto velmi vítá aktivity projektu Kraje pro bezpečný internet, které mají přesah v informovanosti všech o problematice kyberbezpečnosti a fungují i ve spolupráci s rodiči, jimž se snaží vysvětlit možnosti, jak předcházet kybernetickým útokům,“ uvedl radní pro oblast školství Vít Šimral.

Kraje pro bezpečný internet je projekt realizovaný pod záštitou Asociace krajů České republiky a jeho hlavním cílem je zvýšit informovanost o rizicích internetu a možnostech prevence a pomoci. Toto se primárně děje formou elearningu (videospotů), prezenčních seminářů a soutěžního kvízu. Cílovou skupinou jsou děti a studenti, rodiče a dospělí, pedagogičtí pracovníci, úředníci (informatici) a senioři.

Každoročně se do projektu aktivně zapojují všechny kraje ČR, řízen je Krajem Vysočina. Úzce spolupracuje s Policií České republiky, odborným partnerem projektu je sdružení CZ.NIC a komerčními partnery jsou společnosti Microsoft s.r.o. a Gordic.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články