Prahu protínají školní ulice, projektů cílících na bezpečnost dětí přibývá

06. 09. 2023
Prahu protínají školní ulice, projektů cílících na bezpečnost dětí přibývá

Praha, 6. září 2023 – V září letošního roku přibude v Praze několik školních ulic. Projekt školní ulice upravuje na krátký čas průjezd automobilů vybranými ulicemi a dovoluje dětem bezpečně dojít do svých tříd. Spolupráce škol, městských částí a spolku Pěšky městem podporuje hl. m. Praha prostřednictvím odboru dopravy. Podle dat spolku Pěšky městem školní ulice pozitivně ovlivňují nejen bezpečnost dětí, ale ony i jejich rodiče vnímají také celkové zlepšení dopravní situace v místě nebo kvality ovzduší.

Je to začarovaný kruh. Rodiče se kvůli provozu bojí pustit děti do školy pěšky, často je proto vozí autem a dopravu v místě školy tím ještě více zahušťují. Školáci tak kolikrát ani nemají možnost učit se, jak se v dopravním provozu pohybovat a jsou o to více zranitelní. Provoz ohrožuje i ty školáky, kteří přichází pěšky. Odpovědí je školní ulice. V Praze letos v září ke třem již fungujícím přibudou další.

„Praha začala projekt testovat před třemi lety díky iniciativě městských částí, škol, spolku Pěšky městem a mimo jiné i díky podpory našeho bývalého radního pro školství Víta Šimrala. Tou dobou už dlouho úspěšně běžel v zahraničí. Rozhodně budeme v podpoře městských částí a škol při postupném vhodném zavádění školních ulic pokračovat. Zejména odbor dopravy jim poskytuje metodickou i technickou součinnost. Školní ulice necílí totiž jen na větší bezpečnost dětí, ale obecně na celkovou pozitivní změnu v návycích školáků i řidičů,” říká Zdeněk Hřib, radní pro oblast dopravy.

V září roku 2020 se před osmou ranní na půl hodiny omezil automobilový provoz před ZŠ Stoliňská a FZŠ Chodovická na Praze 20, aby se přicházející děti dostaly bezpečně do svých tříd. Rodiče, kteří přece jen své děti vozem dopravit musí, zastavili dále od školy, aby ostatní docházející neohrožovali.

Od té doby se školní ulice osvědčila ještě na dvou místech Prahy 6 a letos v září zahájí testovací provoz také ZŠ Pod Žvahovem na Praze 5, ZŠ Praha-Radotín a hned několik škol a školek na Praze 7 – ZŠ Františky Plamínkové, MŠ Kostelní, ZŠ a MŠ Letohradská, FZŠ Umělecká a MŠ U Studánky. Školní plácek, kde po zkušební období automobilový provoz zcela vystřídají jiné aktivity, vznikne před ZŠ Solidarita Praze 10.

„Bezpečnost chodců a zejména dětí v okolí škol máme uvedeny jako první prioritu v dopravní části našeho programového prohlášení. Proto bylo logické, že jsme hned na začátku volebního období navázali spolupráci se spolkem Pěšky městem a využili jejich zkušenosti pro první pilotní projekt tzv. školní ulice u ZŠ Pod Žvahovem. Ten vyhodnotíme na konci října,” popisuje Milan Kryl, radní pro dopravu MČ Praha 5. Nejedná se o jedinou možnou budoucí změnu na Praze 5.

„S vedením ZŠ Grafická jednáme o úpravě chodníku, zpomalení aut a přehlednějším přechodu, se ZŠ Podbělohorská pak o bezpečnější organizaci ranního K+R parkování,” doplňuje Kryl.

Projekt školních ulic se dobře uplatňuje v rámci projektu Bezpečné cesty do školy. V průběhu řešení se děti zapojují do dopravního mapování okolí školy a odborníci pak navrhují konkrétní opatření, která bezpečnostní situaci v místě zlepšují. Nejde přitom o žádné drastické zásahy, mnohde stačí dopravní značky, oranžové kužely a podpora komunity. To je případ právě ZŠ Pod Žvahovem, která se projektu Bezpečné cesty do školy účastnila v roce 2020. Nyní má škola také u města zažádáno o instalaci uzamykatelného přístřešku pro parkování jízdních kol v areálu školy a o stojany pro parkování koloběžek.

Jak již bylo zmíněno, velkou zásluhu na nastartovaných změnách má spolek Pěšky městem, který se tématem zabývá dlouhodobě a je také realizátorem Prahou podporovaného projektu Bezpečné cesty do školy.

Projekty jsou organické, průběžně se vyhodnocují, občas se ukáže, že někde jen školní ulice problémy nevyřeší. Tak jako v případě již zmíněné školy vFZŠ Chodovické ulici na Praze 20, kde si dopravní situace žádá komplexnější řešení. Školní ulice ale v místě probudila diskusi o dopravní situaci před školou i úvahy o komplexní úpravě dopravního režimu v jejím širším okolí. Naopak dobře funguje školní ulice u ZŠ Stoliňská a z testovacího do trvalého provozu se přehoupl projekt i na Praze 6 u ZŠ Hanspaulka a u ZŠ Na Dlouhém lánu (ulice Nechanského).

V druhé jmenované podle dat spolku Pěšky městem školní ulici s povděkem kvitují více než dvě třetiny žáku a rodičů. Kladně hodnotí například to, že se zvýšila bezpečnost dětí (58,4 % respondentů), snížil se počet aut v okolí školy (22,1 % respondentů) a zlepšila se kvalita ovzduší (9,9 % respondentů).

Nejen pěšky, ale i na kole

Celková data o tom, kolik dětí v Praze denně vyráží do školy pěšky nebo pěšky absolvují její část od zastávky MHD, případně si vypomůžou kolem či koloběžkou, nejsou k dispozici. Pěšky městem se však díky zapojeným školám dostává k zajímavým číslům. Do loňského ročníku výzvy Pěšky do školy se přihlásilo více než 72 tisíc dětí z 306 škol z celé ČR, což bylo třikrát více než předloni, a letos se očekávají ještě vyšší čísla. Výzva Pěšky do školy proběhne v rámci Evropského týdne mobility 16.–22. září. Autem se průměrně v Praze do školy dopravuje přibližně každé čtvrté dítě.

O školní ulice a obecněji bezpečnější trasy v okolí ZŠ je zájem. Projekt podpořil už bývalý radní pro školství Vít Šimral a podpora hl. m. Prahy nadále trvá.

„Odbor dopravy podporuje zklidňování provozu v okolí školských zařízení metodicky, pomocí s tvorbou propagačních a osvětových materiálů, skrze TSK zajištěním drobnějších úprav na komunikacích, příp. přechodného dopravního značení v době zavádění školní ulice. V areálu škol TSK instaluje stojany pro parkování jízdních kol, chystají se stojany na koloběžky. Hlavní město Praha rovněž financuje projekt Bezpečné cesty do školy a postupně realizuje větší část navržených opatření, které z něj vzejdou,” říká Karolína Klímová z odboru dopravy pražského magistrátu. Řada škol a městských částí se na odbor dopravy obracejí přímo, bezpečnost je pro ně prioritou.

Podle spolku Pěšky městem se z vícero dílčích průzkumů ukazuje, že podíl dětí, které chodí do školy pěšky nebo jezdí hromadnou dopravou, a tedy u školy se opět pohybují pěšky, vůbec není malý. Například do ZŠ Solidarita, kde se velice malá spádová oblast školy omezuje na zástavbu bytových domů v zeleni, dopravuje pěšky, MHD nebo na koloběžce 92 % dětí. Lepší organizace provozu před školou podstatně zvýší jejich bezpečnost i ochotu rodičů vyslat je do školy samostatně, a tím je naučit důležitým kompetencím pro život.

„Bohužel i malé procento aut způsobuje velké problémy. To, co rovněž potřebuje vylepšit, je možnost, aby děti jezdily na kole. Jsou školy, kde děti dost využívají koloběžky, ale kola jsou opravdu v jednotkách procent. Konkrétní čísla se mohou u jednotlivých škol hodně lišit,” uvádí příklady, kde je prostor pro zlepšení Marie Čiverná – koordinátorka akce Pěšky do školy.

Například poslední dotazníkové šetření za rok 2022 mezi dětmi v ZŠ Dědina a ZŠ Solidarita ukazují, že na kole jezdí do školy minimum dětí, přestože by si to zhruba 1/6 přála.

„Je škoda, že se stále nedaří školám zajistit přístřešky pro koloběžky nebo kola, o což školy velmi stojí,” dodává k tomu Čiverná.

Krok správným směrem

Co se za dosavadní tři roky díky školní ulici podařilo zjistit?

„Nároky rodičů na dopravní bezpečnost dětí stoupají, to se však naštěstí odráží také v tom, že jsou ochotni přijmout i nová, občas v lecčems omezující řešení. Je to pozitivní trend. Dosavadní zkušenosti se školní ulicí v Praze jsou v naprosté většině velmi dobré. Je to efektivní nástroj, který lze nastavit tak, aby pozitivní dalece převážilo negativní. Není to ale nástroj univerzální, každá lokalita potřebuje své unikátní řešení. Klíčová je iniciativa škol a příslušných městských částí, město je připraveno pomoci těm aktivním,” uzavírá Karolína Klímová z pražského dopravního odboru.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články