Promlčeno! Krnáčová nepodala žalobu na Béma včas, i když jí Piráti opakovaně varovali.

23. 06. 2017
Promlčeno! Krnáčová nepodala žalobu na Béma včas, i když jí Piráti opakovaně varovali.

Rada hlavního města Prahy na svém mimořádném zasedání ve čtvrtek 22. června rozhodla, že město nebude žalovat exprimátora Béma a jeho náměstka Hulinského v kauze Opencard. Primátorka Adriana Krnáčová prosadila změnu staršího rozhodnutí z listopadu 2016, kdy s podáním žaloby souhlasila. Podle právní analýzy, kterou si město nechalo zpracovat, je totiž již celá kauza promlčená.

Na nutnost prověřit spoluzodpovědnost Béma a Hulinského v kauze Opencard upozorňoval předseda zastupitelského klubu Pirátů Jakub Michálek ve své analýze již v roce 2015 a následně ještě 20 dnů před termínem promlčení.

Rada ve svém rozhodnutí z 22. června vycházela ze stanoviska advokátní kanceláře Čalfa, Bartošík a partneři, které bylo zpracováno v návaznosti na analýzu Pirátů a další dokumenty. Z tohoto stanoviska je zřejmé, že advokátní kancelář neposuzovala vůbec odpovědnost za počáteční fázi kauzy Opencard, neboť dospěla k závěru, že nárok na náhradu škody je již promlčen. Přesně to tvrdili i Piráti a primátorka to popírala. Na nutnost rychlé akce jsme přitom Radu výslovně upozorňovali, jak dokládá text, který byl Radě odeslán 20 dnů před termínem promlčení.

Ve stanovisku advokátní kanceláře, na základě kterého nyní Rada rozhodla, se doslova píše (str. 75, bod C.1 – v přiloženém dokumentu strana 15 přílohy):

Na základě provedeného zkoumání uzavíráme, že z hlediska promlčení by byla z důvodů uplynutí desetileté objektivní lhůty promlčena odpovědnost za jakoukoliv škodu, která vznikla před dubnem roku 2007, a proto nepovažujeme za důvodné blíže podrobněji zkoumat jakékoliv plnění poskytnuté ze strany HMP před tímto datem. V této lhůtě došlo k vyplacení podstatné části ceny za samotnou realizaci servisního kartového centra, tj. technologického a softwarového prostředí pro realizaci OpenCard (cca 60 mil. Kč ze sjednané ceny 82,5 Kč) a zároveň za realizaci kartové aplikace parkování v její první fázi (cca 6 mil. Kč z dohodnuté ceny 10,5 mil. Kč.) V rámci trestního stíhání bývalého ředitele OINF Ing. Syčka byla zjištěna škoda v souvislosti s těmito plněními (předražení softwarového řešení servisního kartového centra, předražení licenčních poplatků) a tato škoda je tedy součástí nároků po něm v současnosti vymáhaných. Z důvodu promlčení však není důvodné zkoumat případnou spoluodpovědnost dalších osob

Z analýzy právníků je tedy zřejmé, že ohledně dvou klíčových rozhodnutí vytýkaných Piráty v kauze Opencard, tj. předložení projektu zastupitelstvu v roce 2006, jeho zakázky a úhrady v roce 2007, vůbec nebyla odpovědnost zjišťována, neboť se nárok na náhradu škody promlčel. Svým zdržováním to způsobila primátorka Krnáčová. Nejprve nechala celou věc promlčet a potom odmítla podat žalobu, protože to je promlčené.

Tato skutečnost je přímo v rozporu s ust. § 35 odst. 4 zákona hlavním městě Praze (131/2000 Sb.), který stanoví následující:

Hlavní město Praha a městské části jsou povinny trvale sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky, a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo zániku práv z těchto závazků vyplývajících.

„Nepřekvapuje mně, že Praha žalobu nepodala. Jedním ze žalovaných by totiž měl být Petr Hulinský, stále vlivný člen vládnoucí ČSSD a tehdy Bémův náměstek. Celý postup byl tedy patrně jen zástěrkou. Primátorka Krnáčová, která měla věc v gesci, přes naše upozornění nezabránila promlčení, čímž fakticky umožnila Bémovi a Hulinskému uniknout odpovědnosti. Budeme iniciovat projednání tohoto případu v rámci kontrolního výboru Zastupitelstva hl. m. Prahy, případně zvážíme podání trestního oznámení,“ uvedl k této záležitosti předseda zastupitelského klubu Pirátů Jakub Michálek.

Odkazy

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články