Zastupitelstvo 16. 6. nepřineslo změnu

18. 06. 2016
Zastupitelstvo 16. 6. nepřineslo změnu

Koaliční buldozér opět potlačil návrhy opozice, stále jsou pokutováni pouliční umělci, koalice se stále drží svých trafik. Radnice dohnala Piráty a též zveřejnila Metropolitní plán.

Premiéra vlády přeběhlíků. Koalice ANO, ČSSD a Trojkoalice dnes kvůli jednomu chybějícímu zastupiteli náročně hledala koaliční většinu. Program jednání a všechna další klíčová hlasování byla schválena pouze díky podpoře přeběhlice Moniky Krobové Hášové, která si nově obléká dres ČSSD. Kvůli další chybějící zastupitelce Trojkoalice byl závěrečný účet obce schvalován nadvakrát.

V kase zbylo 12 miliard. Závěrečný účet hl. m. Prahy ukazuje, že hospodaření za rok 2015 skončilo přebytkem 12,4 miliard. Příjmy nečekaně přesáhly 70 miliard Kč, výdaje však činily pouze 58,3 miliard korun. Velkou roli v tvorbě přebytku hrálo zpoždění celé řady projektů, zejména při výstavbě technické infrastruktury, ale rozhodující byl nečekaně vysoký výnos daní. Praha bohužel nevyužila stovky milionů z evropských fondů. Jak glosoval Mikuláš Ferjenčík, s tímto přebytkem by Praha mohla mít víc než 2 roky MHD zdarma.

Šek na vymáhání škody po Bémovi. Piráti věnovali 10 000 Kč do městské kasy na vymáhání škody po Pavlu Bémovi (kauzy Opencard a pronájem Škodova paláce). Šek převzala na zasedání Zastupitelstva primátorka Adriana Krnáčová z rukou předsedy klubu Jakuba Michálka a zastupitele Mikuláše Ferjenčíka. Peníze pocházejí z dražby luxusního kalendáře s názvem „Manaslu“ z dovolené v Himalájích, který Pirátům zaslal Pavel Bém, a od Pirátských zastupitelů. Možnost vymáhat náhradu prokazatelně vzniklých škod prověřuje pro Prahu advokátní kancelář. Přijetí částky ještě musí schválit rada města.

Krnáčová trafiky neřeší. Rada nesplnila úkol uloženy v listopadu 2015, aby předložila pravidla pro obsazování dozorčích rad městských firem s termínem leden 2016. Prezentace Ondřeje Profanta zastupitelům připomněla, že v minulosti dostávali trafiky váleční invalidé. Bohužel se tato praxe rozšířila do politiky. Skutečnost, že rada má už 5 měsíců zpoždění s transperentním obsazováním dozorčích rad, interpeloval Adam Zábranský. Radní Grabein Procházka přislíbil, že do září tuto ostudu napraví.

Praha zveřejní příjmy v dozorčích radách. Příkladem politické trafiky je funkce pražské zastupitelky Krobové Hášové, která přeběhla od TOP09 do ČSSD. Za křeslo v dozorčí radě PRE bere částku, jejíž přesnou výši tají (dle odhadů cca 100 tis. Kč měsíčně). Jakub Michálek kvůli tomu interpeloval radního Grabein Procházku, který přislíbil, že udělá maximum pro to, aby příjmy zástupců města v dozorčích radách byly zveřejněny.

Metropolitní plán by měl být s veřejností projednáván lépe, než dosud. Zastupitelstvo částečně vyhovělo podnětu neziskové organizace Arnika podpořenému peticí občanů a uložilo náměstkyni pro územní rozvoj Petře Kolínské zajistit lepší participaci veřejnosti na přípravách a projednání metropolitního územního plánu. Kolínská, která po opakovaných žádostech Pirátů, nechala metropolitní plán zveřejnit přislíbila další kroky v zapojení veřejnosti do příprav. Piráti zveřejnili metropolitní plán již před měsícem.

Zelení zkusili zastavět louku. Náměstkyně Petra Kolínská za Stranu zelených navrhla zastavět louku v Komořanech. Návrh byl na program zastupitelstva zařazen až 2 dny před zasedáním, namísto týdne, což je řádný postup. Cena pozemku se má díky změně územního plánu zvýšit z cca 1 mil. Kč na cca 150 mil. Kč. Vlastník pozemku má ve smlouvě od investora Central Group slíbeno 50 mil. Kč, pokud projde změna územního plánu. Investor Central Group bude mít zisk ze zbývající části zhodnocení pozemku. Praha naproti tomu získá jen 10 mil. Kč, které investor přislíbil na opravu centra Komořan. Díky kritice opozice Kolínská nakonec návrh stáhla. K dobru náměstkyně Kolínské musíme uvést, že Praha na tomto jednání celou řadu problematických změn územního plánu ukončila.

Praha ušetří za nájem Škodova paláce. Praha po roce jednání schválila smlouvu se společností COPA Retail dříve vlastněnou miliardářem Sebastianem Pawlowským. Tunel na dvakrát předražený pronájem byl uzavřen za primátora Béma. Praha přijde o možnost si palác koupit, nájem se o rok prodlouží, ale zároveň se sníží skoro na tržní hodnotu. Koalice ale odmítla doplňující návrh Pirátů, aby zpracovala dlouhodobé řešení úředních budov Magistrátu, aby již před vypršením nájmu měla novou úřední budovu k dispozici.

Praha podpořila rychlodráhu na letiště v tunelové variantě. Zastupitelstvo Prahy vyřizovalo petici s názvem “Ze Stromovky do Šárky po povrchu lokálky”. Při té příležitosti náměstek Dolínek předložil na stůl podporu výstavby železničního tunelu pod Střešovicemi. Protože nebylo možné vyhodnotit dopady tohoto rozhodnutí (tunelová varianta ohrožuje čerpání evropských dotací na projekt), Piráti se hlasování zdrželi. Návrh byl ovšem zjevně předjednán v koalici a proto byl přijat.

Likvidace pouličního umění pokračuje. Od 1. března 2016 má Praha novou vyhlášku o buskingu, která způsobila mezi hudebníky šok. Striktně omezila hraní na území Prahy; hrát se smí na každám břehu řeky maximálně 1 hodinu v kuse, není dovoleno používat etnické nástroje, nebo vyluzovat vysoké tóny. Pokutován byl dokonce hráč na foukací harmoniku na Náměstí Republiky. Protože nechceme, aby byla Praha šedivé a nudné město, chtěli jsme, aby Zastupitelstvo předhodnotilo buskingovou vyhlášku. Proto jsme podpořili návrh Petičního výboru, který si osvojil zastupitel Trojkoalice Ondřej Mirovský. Pro zmírnění vyhlášky bohužel bylo pouze 15 zastupitelů. I nadále trvá naše Výzva pouličním umělcům postiženým pražskou vyhláškou.

Jednací řád má být v souladu s předpisy. Náměstek primátorky Petr Dolínek slíbil, že se do příštího jednání zastupitelstva postará o to, aby bylo ustanovení o návrhovém výboru v souladu s předpisy. Počet členů výboru má být lichý, ale z jednacího řádu v tuhle chvíli vyplývá počet sudý (je sudý počet klubů v zastupitelstvu). Zastupitelstvo proto každé zasedání schvaluje ad hoc změnu jednacího řádu, což je procedurálně dosti nešťastný postup.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články