Znalec a vedoucí majetkového odboru Prahy 1 odmítli vypovídat v kauze pochybného prodeje bytů

Znalec a vedoucí majetkového odboru Prahy 1 odmítli vypovídat v kauze pochybného prodeje bytů

Praha, 7. srpna 2018 – Prodej bytů Městskou části Praha 1 je opět vyšetřován Policií ČR. Škoda, která mohla Praze 1 vzniknout pochybným postupem znalce, dosahuje minimálně 2,6 mil. Kč. Vedoucí odboru majetku Prahy 1 a soudní znalec odmítli vypovídat.

Policie vyšetřuje postup dalšího výběrového řízení na prodej bytů svěřených Městské části Praha 1, které bylo realizováno v roce 2016, a to pro podezření ze spáchání trestného činu pletichy při veřejné soutěži, popř. trestného činu nepravdivého znaleckého posudku. Důvodem tohoto podezření je skutečnost, že soudní znalec, který prodávané byty oceňoval, z naprosto nevysvětlitelného důvodu u pěti bytových jednotek snížil výrazným způsobem cenu, kterou předtím sám stanovil, a to v jednom případě až o částku přesahující 2 000 000 Kč.

Starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký (TOP 09) uvedl, že v rámci výběrového řízení byly zpracovány znalecké posudky, přičemž ti soutěžící, jejichž nabídnutá cena byla pod cenou stanovenou znalcem, byli z výběrového řízení vyřazeni.

„Tato starostova informace v kombinaci s nevysvětlitelným snížením ceny u pěti bytových jednotek, které provedl sám znalec, vede k podezření, že při prodeji mohlo dojít k pletiše, popřípadě k vydání nepravdivého znaleckého posudku. Pokud by totiž ke snížení ceny ze strany znalce nedošlo, uchazeči, kteří dali nejvyšší nabídku, by byty nezískali a byli by z výběrového řízení vyřazeni. Po zkušenostech z předešlých výběrových řízení na prodej bytových jednotek, které policie rovněž prošetřuje, je to ze strany Prahy 1 při prodeji bytů další nestandardní postup,“ dodává David Bodeček, člen Pirátů z Prahy 1, který trestní oznámení podal.

Piráti disponují dokumenty, které toto nevysvětlitelné snížení cen ze strany znalce prokazují. V současné době probíhá trestní řízení, u kterého Ing. Miroslav Šlais, soudní znalec, který bytové jednotky oceňoval, odmítl vypovídat. Stejný postoj zaujala též Ing. Zdeňka Tomíčková, vedoucí Odboru technické a majetkové správy Prahy 1.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články