Pirátská strana rozhodla o vyloučení trojice zastupitelů v Praze 1, nerespektovali rozhodnutí nejvyššího orgánu strany

31. 05. 2023
Pirátská strana rozhodla o vyloučení trojice zastupitelů v Praze 1, nerespektovali rozhodnutí nejvyššího orgánu strany

Praha, 31. května 2023 – Rozhodčí komise Pirátské strany ve středu odpoledne jednomyslně konstatovala, že ze strany trojice zastupitelů MČ Praha 1 Davida Bodečka, Ivany Antalové a Martina Ardena nedošlo k nápravě sporného stavu a přetrvává situace, kdy zmínění zastupitelé nerespektují rozhodnutí nejvyššího orgánů strany, tedy Celostátního fóra. Z toho důvodu bylo rozhodnuto o jejich vyloučení z Pirátské strany, k němuž dochází s okamžitou platností. Je to poslední krok ze strany orgánů Pirátské strany.

„Rozhodnutí rozhodčí komise o vyloučení tří pirátů ze strany se bohužel dalo očekávat, protože v uplynulých měsících nedošlo k nápravě, ač bylo mnoho času k nápravě. Od listopadového rozhodnutí celostátního fóra uplynulo téměř půl roku kdy měli bývalí zastupitelé z koalice buď odejít, nebo sjednat novou koaliční smlouvu, která by následně byla místním pirátským fórem schválena a tím potvrzena. My jako krajské předsednictvo toto rozhodnutí rozhodčí komise respektujeme. Ignorování usnesení nejvyšších orgánů strany si nemůže nikdo dovolit v žádné politické straně, proto došlo i k tomuto politováníhodnému a v historii bezprecedentnímu hromadnému vyloučení ze strany,” říká předseda krajského sdružení Piráti Praha Ondřej Chrást.

Právě nesplnění výroku rozhodčí komise, který trojici zastupitelů zavazoval k vyjednání nových podmínek koalice, které by upravovaly počet uvolněných pozic a zohledňovaly další sporné body a z nich vyplývající námitky, vedlo k pozastavení členství v Pirátské straně. Nyní po dalších pěti týdnech rozhodčí komise vydala doplňující nález, které již vede k úplnému vyloučení.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články