Pirátská strana rozhodla o pozastavení členství trojici zastupitelů v Praze 1

24. 04. 2023
Pirátská strana rozhodla o pozastavení členství trojici zastupitelů v Praze 1

Praha, 24. dubna 2023 – Rozhodčí komise Pirátské strany v neděli konstatovala, že ze strany trojice zastupitelů MČ Praha 1 Davida Bodečka, Ivany Antalové a Martina Ardena nedošlo k úplné nápravě sporného stavu a přetrvává situace, kdy zmínění zastupitelé nerespektují rozhodnutí nejvyššího orgánů strany, tedy Celostátního fóra. Z toho důvodu bylo s okamžitou platností přerušeno jejich členství v Pirátské straně.

„Rozhodnutí rozhodčí komise o pozastavení členství tří pirátů ve straně jako krajské předsednictvo respektujeme. Oceňuji, že rozhodčí komise i přes to, že nedošlo ke kompletní nápravě, stále nechává trojici zastupitelů otevřenou cestu vyhnout se případnému úplnému vyloučení tím, že věci na poslední chvíli napraví. Plně však respektujeme, ač nás to mrzí, jejich rozhodnutí dát přednost stabilitě koalice na Praze 1, což bude v důsledku znamenat také opuštění Pirátské strany. Sám jsem se poslední dva měsíce jako předseda vyjednávacího týmu zúčastnil snah o přejednání koaliční smlouvy tak, aby odpovídala pirátským principům a byla v souladu s vůlí celostátního fóra, což je nevyšší orgán strany. Jednání byla z mnoha důvodů neúspěšná, stávající koalici však přeji mnoho úspěchů při práci pro občany Prahy 1, byť to nadále bude bez účasti Pirátské strany. Ignorování usnesení nejvyšších orgánů strany si nemůže nikdo dovolit v žádné politické straně, proto došlo i k tomuto politováníhodnému a v historii bezprecedentnímu pozastavení členství ve straně u většiny zastupitelského klubu,” říká předseda krajského sdružení Piráti Praha Ondřej Chrást.

Právě nesplnění výroku rozhodčí komise, který trojici zastupitelů zavazoval k vyjednání nových podmínek koalice, které by upravovaly počet uvolněných pozic a zohledňovaly další sporné body a z nich vyplývající námitky, vedlo k pozastavení členství v Pirátské straně. Pokud v následujících několik týdnech nedojde k nápravě, může situace vyústit v úplné vyloučení ze strany.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články