Úprava nájemného v městských bytech se nedotkne ohrožených skupin nájemníků

Úprava nájemného v městských bytech se nedotkne ohrožených skupin nájemníků

Výše nájemného pro stávající nájemníky bytů v dispozici hlavního města se bude měnit, rozhodli o tom pražští radní. Město myslí na ohrožené skupiny v rámci pandemie COVID-19, a proto se jich tento postup zatím nebude týkat. Nová výše nájmu pro ostatní nájemníky bude stále velmi výhodná – zhruba poloviční oproti tržnímu nájmu. Město díky úpravě nájemného získá potřebné prostředky na rekonstrukce a novou bytovou výstavbu.

Pondělním rozhodnutím pražských radní se sjednotí výše nájemného pro stávající nájemníky s nově uzavřenými smlouvami, a to 164 Kč/m² pro centrum Prahy a 132 Kč/m² pro zbytek Prahy, včetně systému slev pro nízkopříjmové domácnosti. Vzhledem k aktuální pandemii COVID-19 se ale úprava nájmu nebude týkat nejohroženějších skupin nájemníků, což jsou lidé se zdravotním postižením v bytech zvláštního určení, senioři a nájemníci s nízkými příjmy. Nájmy budou upravovány při prodloužení nájemních smluv, které nastává jednou za dva roky.

„Nově upravený nájem je zhruba poloviční oproti tržnímu, což je pro nájemníky stále velká výhoda. Je ale bohužel jasné, že kvůli koronavirové pandemii dojde ke stagnaci ekonomiky, kterou nejvíce pocítí nízkopříjmové domácnosti, které se snažíme ochránit, a proto se jich tato změna zatím týkat nebude. Obecně je důležité si uvědomit, že výše nájmů magistrátních bytů se více než 17 let nezměnila. V roce 2003 bylo nájemné v magistrátních bytech nastaveno ve výši 56-73 Kč/m², což je nyní neudržitelné,” uvádí radní pro oblast bydlení a transparentnosti Adam Zábranský.

V tuto chvíli příjem z nájmů bytů není dostatečný na to, aby mohl financovat údržbu a rekonstrukce stávajícího bytového fondu, a už vůbec nestačí na financování plánované budoucí městské výstavby.

„Finance, které získáme z úpravy nájemného, použijeme právě na tyto účely. Zároveň získáme prostředky pro další nástroje na boj s bytovou nouzí, jako je městská nájemní agentura či sociální nadační fond,“ doplňuje radní Zábranský.

Úprava nájemného povede ke zvýšení příjmů hl. m. Prahy až o desítky milionů Kč ročně oproti stávajícímu stavu. K lednu 2020 požadavky na rekonstrukce bytových domů dosahovaly částky 650 milionů Kč.

Už koncem června loňského roku Rada hl. m. Prahy schválila úpravu nájemného, která se týká nově uzavíraných smluv. Ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy byla stanovena základní výše nájemného na úrovni poloviny aktuálních tržních cen, a to ve dvou pásmech: širší centrum Prahy (164 Kč/m²) a zbytek Prahy (132 Kč/m²). Rovněž byl stanoven systém slev na nájemném pro nízkopříjmové domácnosti.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články