Městská nájemní agentura zabydluje první Pražany

Městská nájemní agentura zabydluje první Pražany

Necelé dva měsíce po spuštění provozu Městské nájemní agentury se v jednom z vybraných bytů začíná zabydlovat první rodina a další volné byty uvítají své nájemníky v následujících týdnech. Ukazuje se tak, že služba Městské nájemní agentury má potenciál přispět k řešení dlouhodobé krize bydlení v hlavním městě.

Městská nájemní agentura (MNA) zahájila svůj provoz v polovině června, kdy začala poptávat volné byty na území Prahy od majitelů, kteří mají zájem o záruku stabilní spolupráce se společenským přesahem. Během první vlny sběru nabídek v červnu a červenci se Městské nájemní agentuře s nabídkou ozvalo okolo třiceti majitelů. Z posuzovaných bytů jich bylo dosud vybráno celkem patnáct a se sedmi z majitelů těchto bytů se už podařila uzavřít spolupráce. Další možnost nabídnout svůj byt budou mít majitelé opět v první polovině října prostřednictvím webu najemniagentura.cz.

„Důstojné bydlení by nemělo být privilegiem, a proto postupně pracujeme na zvyšování počtu dostupných městských bytů. Výrazně se zrychlilo tempo oprav a dalším zásadním krokem je právě spuštění Městské nájemní agentury, která v různých podobách funguje i jinde v Evropě a efektivně propojuje soukromý a veřejný sektor. Byty totiž nemají ležet ladem,” říká primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib.

„Agentura majitelům bytů nabízí stálý příjem nehledě na to, zda je byt obsazený nájemníkem, a funguje tak jako zprostředkovatel i ručitel. Ukazuje se, že pokud nabídneme smysluplnou službu, tak o ní majitelé pražských bytů mají zájem. Je to pro nás jasný signál, že projekt Městské nájemní agentury má potenciál dále růst a pomáhat lidem, kteří to potřebují,“ konstatuje radní hl. m. Prahy pro oblast bydlení Adam Zábranský.

„Pokud chceme v hlavním městě úspěšně ukončovat bezdomovectví, musíme umět lidem v nouzi nabídnout jistotu střechy nad hlavou, aby mohli opustit provizoria azylových domů nebo ubytoven. Důležitým sklíčkem v mozaice dostupného nájemního bydlení v Praze je i Městská nájemní agentura, díky níž se právě podařilo zprostředkovat stabilní bydlení pro první rodinu. Tento projekt realizovaný naší příspěvkovou organizací Centrum sociálních služeb Praha je významným nástrojem s přínosem pro všechny – pro město, které má nedostatek bytů, pro lidi, kteří jsou v bytové nouzi, i pro majitele bytů, kteří nemají jistou korektního zacházení s jejich majetkem včetně placení nájemného,“ připomíná Milena Johnová, radní pro sociální politiku a zdravotnictví.

Z osob pobývajících v azylových domech Centra sociálních služeb Praha nebo z řad čekatelů na magistrátní byty bylo zatím vybráno sedmnáct klientů. Ti mají nyní možnost si v poskytnutých bytech s týmem MNA domluvit prohlídku a vybrat si s její asistencí ten nejvhodnější a cenově dostupný.

První tříčlenná rodina, která byla připravena se nastěhovat ihned po podpisu nájemní smlouvy, už od tohoto týdne bydlí. Ukončila tak svůj pobyt v provizoriu jednoho z azylových domů. Další rodiny i jednotlivci ji budou následovat od začátku září.

„Vidět bydlet první rodinu jen dva měsíce po spuštění provozu Městské nájemní agentury bereme za velký úspěch, ale i zodpovědnost. Vidíme, že vlastníci bytů i potřební lidé do nás vkládají svou důvěru,“ doplňuje Kristýna Andrlová, vedoucí MNA.

Městská nájemní agentura je nová veřejná služba určená majitelům bytů i lidem v bytové nouzi, jejímž účelem je poskytování dostupného bydlení v Praze. Funguje jako spojka mezi majiteli pražských bytů a nájemníky tím, že majitelům nabízí sadu důležitých garancí a služeb, jako jsou pravidelné hrazení garantovaného příjmu či opravy bytu nad rámec běžných, a nájemníkům poskytuje podporu při bydlení nebo zprostředkuje sociální služby. Provozována je Centrem sociálních služeb Praha.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články