Praha ocenila nejlepší weby městských částí, nejlepší má Praha 8

19. 03. 2015
Praha ocenila nejlepší weby městských částí, nejlepší má Praha 8

Jakub Michálek ve středu 18. března 2015 předal ceny krajského kola soutěže Zlatý erb za nejlepší weby městských částí. Nejlepší weby mají Praha 8 (velké městské části) a Praha-Dubeč (malé městské části). Podrobné výsledky naleznete na webu soutěže.

Projev zastupitele Jakuba Michálka na předávání cen Zlatý erb

Vážené dámy, vážení pánově,

dovolte mi, abych Vás za hlavní město Prahu přivítal v rezidenci paní primátorky. Před námi je slavnostní večer, na kterém budou předány ceny soutěže Zlatý erb za nejlepší webové stránky městké části.

Velmi si vážím možnosti se toho účastnit, protože zveřejňování informací je oblast mému srdci velmi blízká. Jako student jsem se v diplomové práci na právnické fakultě věnoval zveřejňování informací na webových stránkách veřejné správy. Výsledky nebyly lichotivé, podstatná část úřadů zveřejňovala informace nesprávně a co se týče městských akciovek, ty nezveřejňovaly pro jistotu vůbec žádné informace. To ale samozřejmě není případ Vás, kteří zde sedíte jako finalisté této soutěže.

Smyslem webových stránek městské části je, aby občané našli informace, které hledají.

Zákonem požadované informace jsou úplné minimum. Jde o to, aby na webu bylo např. napsáno, který úřad je nadřízený povinnému subjektu, aby tam byly účetní výkazy za minulý rok a rozpočet a jeho změny v průběhu roku. Skutečně nejde o nic jiného, než si projít vyhlášku č. 442/2006 Sb. a odškrtnout si u každé položky, že požadované informace na webu visí.

Dnes ovšem nechci mluvit o právních předpisech. Tento večer není o nudné liteře zákona, ale o Vašem zaujetí. Pro zveřejňování informací i nad rámec zákona a pro tvorbu webových stránek. Technologie se vyvíjejí velice rychle. Zatímco včera se zveřejňovalo tak, že se dokumenty skenovaly jako obrázky a dávaly se na Internet, dnes informace proudí Internetem jako otevřená a propojená data, tzv. Open Data.

Tato data jsou zpracovávána dalšími užitečnými aplikacemi. V podmínkách města jde například o informace o parkování, o přistavených kontejnerech na velkoobjemný odpad nebo o městské hromadné dopravě. Díky otevřeným datům vznikají nová pracovní místa, zlepšují se služby poskytované občanům a snižuje se korupční potenciál ve veřejné správě. Pokud bych měl použít příměr z komerčního sektoru, otevřená data nám budou vydělávat.

Řada z Vás se tohoto vzrušujícího trendu již účastní. Díky tomu se Praha zařadí po boku měst jako Londýn, Amsterdam nebo Berlín, které již dnes poskytují informace v otevřených datech. Pokud budeme mít kvalitní webové stránky, dostanou se informace tam, kam je potřeba, data nám budou vydělávat, a ocení to nejen soutěže jako je Zlatý erb, ale zejména občané. Dovolte mi, abych Vám závěrem poděkoval, že se na tomto společném cíli podílíte.

Dokument je volným přepisem projevu z paměti. Na webu soutěže jsou fotografie z předávání v galerii.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Praha hledá nejvhodnější využití Kasáren Karlín. O jejich revitalizaci bude diskutovat s památkáři i současným provozovatelem
21.01.2024

Praha hledá nejvhodnější využití Kasáren Karlín. O jejich revitalizaci bude diskutovat s památkáři i současným provozovatelem

Hlavní město vidí budoucnost Kasáren Karlín v kombinovaném využití pro funkce vzdělávacího zařízení, vědeckotechnického parku, kulturně společenského centra, městského bydlení pro studenty vysokých škol, centra pro inovační firmy nebo sdíleného pracovního prostředí. O plánech na...