Primátor Hřib starostovi Prahy 8: Procenta pro radního za dezinfekci škol? Nepřijatelné!

Primátor Hřib starostovi Prahy 8: Procenta pro radního za dezinfekci škol? Nepřijatelné!

Seznam Zprávy rozkryly podezření z uplácení v době současné krize za účasti radního ODS z Prahy 8. Podobné praktiky nelze tolerovat, a už vůbec ne v době nouzového stavu! Panu starostovi Grosovi z této městské části jsem proto napsal následující dopis s jasnými požadavky k objasnění a vyřešení situace:

Pane starosto,

se zděšením a odporem jsem si přečetl článek na stránkách seznamzpravy.cz s názvem „Procenta pro radního za dezinfekci škol. Natočili jsme úplatky v čase nouze.“

Jsem šokován, že peníze, které jsme poskytli městským částem na boj s koronavirovou epidemií chce někdo, namísto pomoci potřebným, využít pro své osobní obohacení. Městská část Praha 8 obdržela od magistrátu 31,7 mil. Kč – jednu z nejvyšších částek přidělených městským částem. Pokud toho chtějí někteří představitelé městské části zneužít ke sjednávání osobních finančních výhod, jsem připraven přijmout taková opatření, která povedou k odebrání výše uvedené dotace z důvodu jasného neplnění jejího účelu.

Očekávám, že mě a celé vedení hlavního města Prahy budete neprodleně informovat o tom, jakým způsobem hodláte Vy osobně a celá politická reprezentace městské části na tuto kauzu reagovat. Předpokládám, že kromě politických dopadů se budete zabývat trestně-právní odpovědností zúčastněných osob a upozorňuji Vás, že pokud tak neučiníte, podám podnět k prošetření celé věci já osobně.

Městská část Praha 8 je díky činnosti některých stran zastoupených v této i minulých koalicích finančně velmi slabá. Přesněji řečeno, je na pokraji krachu. Přitom se jednalo, díky výnosu z privatizace bytového fondu, o jednu z nejbohatších městských částí a do současného stavu se dostala pouze vlastní vinou a nezodpovědností.

Hlavní město Praha se snaží Praze 8 pomoci, hledá vhodná řešení, jak zajistit neohrožení jejího fungování. Naposledy městské zastupitelstvo schválilo odklad vrácení dotace ve výši 300 mil. Kč určených na dostavbu Centra Nová Palmovka, které nikdy dokončeno nebylo. Za celé současné i minulé volební období nedokázala Praha 8 nalézt řešení a z těchto prostředků de facto pouze platila dluhy, které vznikly dříve.

Samozřejmostí bude také to, že hospodaření městské části bude podrobeno velmi detailní a důkladné kontrole.

Vaši podrobnou informaci o celé kauze včetně:

  • Návrhu jejího řešení
  • Vyvození politické odpovědnosti
  • Doložení trestně-právních kroků, které městská část ve věci neprodleně podnikla
  • Doložení účelného využití 31,7 milionové dotace na opatření související s pandemií na úrovni objednávek a faktur
  • Předložení opatření bezodkladně přijatých MČ Praha 8, aby se nemohla popsaná situace opakovat.

očekávám nejpozději do zítřejšího poledne, tj. pátku 3. 4. 2020 do 12:00 hodin.

S pozdravem

MUDr. Zdeněk Hřib

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Praha hledá nejvhodnější využití Kasáren Karlín. O jejich revitalizaci bude diskutovat s památkáři i současným provozovatelem
21.01.2024

Praha hledá nejvhodnější využití Kasáren Karlín. O jejich revitalizaci bude diskutovat s památkáři i současným provozovatelem

Hlavní město vidí budoucnost Kasáren Karlín v kombinovaném využití pro funkce vzdělávacího zařízení, vědeckotechnického parku, kulturně společenského centra, městského bydlení pro studenty vysokých škol, centra pro inovační firmy nebo sdíleného pracovního prostředí. O plánech na...