Praha jako první v republice zajistí paliativní péči mentálně postiženým. Další služby chce vrátit na své území

14. 03. 2019
Praha jako první v republice zajistí paliativní péči mentálně postiženým. Další služby chce vrátit na své území

Vedení hlavního města chce zařízení poskytující pobytové služby navrátit zpět na území Prahy. Řada z nich se totiž nachází mimo město, přestože v nich žijí Pražané. Příkladem dobré praxe je Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická, který město zřizuje. Tento domov se nachází přímo v Praze a jedná se o jedno z modernějších zařízení, jehož část se nyní rekonstruuje.

V září by zde měla být otevřena jako první v republice nová „domácnost“ paliativní péče pro osoby s mentálním postižením. Vznik této domácnosti podpořila Praha dotací ve výši 71 600 000 korun. Spolu s domácností vzniknou například i nové šatny, vzdělávací centrum a další potřebná zařízení. Členové Výboru pro sociální politiku Zastupitelstva hl. m. Prahy a další hosté dnes odpoledne tento domov navštívili v rámci svého prvního výjezdního zasedání.

„Ráda bych u této příležitosti poděkovala všem pracovníkům sociálních služeb. Jejich práce si nesmírně vážím a vnímám ji jako nepostradatelnou,“ uvedla radní hl. m. Prahy Milena Johnová.

„Toto zařízení se skutečně věnuje péči a potřebám svých klientů. Například plán celého dne se vytváří ve spolupráci s konkrétním klientem a utváří se mu na míru. To je směr, který oceňuji, a město by v něm mělo pokračovat. Přála bych si, aby lidé začali vnímat osoby s postižením jako rovnocenné lidské bytosti,“ doplnila předsedkyně Výboru sociální politiku ZHMP Eva Horáková.

Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická poskytuje celoroční pobytovou sociální službu lidem s mentálním, případně kombinovaným postižením. Nabízí dva druhy sociálních služeb, a to domov pro osoby se zdravotním postižením a chráněné bydlení. Zřizovatelem domova je hlavní město Praha.

„Prostory jedné z budov rekonstruujeme, aby zde vznikla samostatná domácnost, kde budeme asistovat lidem s mentálním postižením, kteří potřebují zvýšenou ošetřovatelskou péči i péči zdravotníků. Základem je však poskytování sociální služby. Zároveň to bude domácnost, která tu bude pro klienty v závěrečném stadiu života. Budeme zatím jediní v naší zemi a věřím, že budeme dobrým příkladem pro druhé, proto u nás vzniká i vzdělávací centrum. Jsem moc ráda, že u nás dnes zasedl zastupitelský výbor pro sociální politiku, a doufám, že to není naposledy,“ sdělila ředitelka domova Lenka Kohoutová.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články