Praha pomůže neziskovým organizacím v sociální oblasti výpůjčkou nemovitostí

Praha pomůže neziskovým organizacím v sociální oblasti výpůjčkou nemovitostí

Rada hl. m. Prahy schválila výpůjčku budovy a přilehlého pozemku v Lahovicích organizaci Z Hnízda podporující lidi s mentálním postižením a prodloužila výpůjčku domu se zahradou organizaci Helpless, která provozuje chráněné bydlení s asistencí pro lidi s mentálním postižením.

„Provozovatelům těchto sociálních služeb Praha pomůže výpůjčkou na dobu neurčitou, uživatelé budou hradit pouze služby spojené s užíváním těchto nemovitostí. Po neziskových organizacích budeme chtít po roce zprávu o tom, jak nemovitosti využívají,“ říká radní pro majetek, transparentnost a legislativu Adam Zábranský.

„Přesně si pamatuji, jak jsem se před rokem sešla s odhodlanými tatínky dětí, kteří mají děti s poruchou autistického spektra a řešili jsme, jak společně zajistit komunitní péči pro jejich ratolesti. Proto jsem nesmírně ráda, že se nám během krátké doby podařilo najít vhodné prostory a zároveň zaregistrovat službu do systému poskytovatelů služeb. Jejich organizace Z hnízda poskytne péči lidem s mentálním postižením a také pomůže rodičům, aby jejich děti měli dostatečnou podporu, aby se nemuseli bát o jejich budoucnost a aby se nebáli je vypustit z hnízda,“ vysvětluje Alexandra Udženija, náměstkyně primátora pro oblast sociálních věcí, bydlení a zdravotnictví.

Ve stejném materiálu radní schválili i dodatek k nájemní smlouvě s Fakultní nemocnicí Bulovka, který upravuje předmět pronájmu a snižuje nájemné vzhledem ke snížení výměry pronajaté plochy, protože část původně pronajatých nemovitostí získal od města stát ve směně za Kasárna Karlín. Za pronájem Praha ročně získá přibližně 6,5 milionu korun.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Praha pronajme stovky garážových stání
15.03.2024

Praha pronajme stovky garážových stání

Hlavní město Praha vypsalo záměr pronajmout více než 330 volných garážových stání. Dosud prázdné garáže městu přinesou asi tři miliony korun. Garáže a garážová stání v městských částech Praha 8, 9, 11, 13, 14, Kunratice,...