Gymnázium Na Zatlance se dočká více učeben. Praha do vestavby investuje necelých 50 milionů korun

22. 11. 2021
Gymnázium Na Zatlance se dočká více učeben. Praha do vestavby investuje necelých 50 milionů korun

Radou hl. m. Prahy byl v pondělí 22. listopadu schválen záměr pro realizaci veřejné zakázky stavebních prací na rozšíření prostor Gymnázia Na Zatlance v Praze 5 s předpokládanou hodnotou necelých 50 milionů korun.

Jedná se o půdní vestavbu v křídle budovy v ulici Na Zatlance pro nové odborné učebny, kabinety a další související prostory včetně rekonstrukce stávajících prostor v pátém podlaží. Stavební práce rovněž zahrnují i zateplení stávajícího stropu v celém objektu včetně opravy střešního pláště. Předmětem plnění je také realizace nového venkovního výtahu pro zajištění bezbariérového přístupu.

„Plánované investiční akce odboru školství vycházejí z potřeby rozšiřovat či renovovat stávající prostory budov tak, abychom co nejlépe pokryli zvyšující se poptávku po vzdělání na našich středních školách. Jedná se především o akce typu přestavby či vestavby, jako je tomu i u Gymnázia Na Zatlance, kde je důvodem realizace takovéto rozsáhlé finanční zakázky hlavně řešení problému s nedostatkem vhodných výukových prostor a zázemí jak pro studenty, tak i učitelský sbor. Zatlanka je škola, jež si svým inovativním přístupem ke gymnaziálnímu vzdělávání udělala jméno nejen v Česku, ale i ve světě, což se projevuje na stále se zvyšujícím počtu přihlášek. Zateplení půdního prostoru a stropu bylo třeba vyřešit i z důvodu optimalizace energetické náročnosti budovy, které se pozitivně projeví při snížení provozních nákladů. Gymnázium touto vestavbou získá potřebné prostory pro výuku, technické zázemí, ale i bezbariérový přístup,” uvedl radní hl. m. Prahy pro oblast školství Vít Šimral.

Analýza trhu byla provedena začátkem října tohoto roku při využití aplikace Tenderman a z již realizovaných veřejných zakázek odboru školství, mládeže a sportu. Financování bude zajištěno z rozpočtu hlavního města Prahy.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články