Základní škola Praha – Kbely se dočká rozšíření tělocvičny. Využije ji více žáků i sportovní kluby

08. 12. 2020
Základní škola Praha – Kbely se dočká rozšíření tělocvičny. Využije ji více žáků i sportovní kluby

Rada hl. m. Prahy schválila poskytnutí investiční dotace Městské části Praha 19. Finance poslouží k navýšení nedostatečné kapacity tělocvičny místní školy, která slouží žákům při výuce a využívají ji také sportovní kluby i spolky z okolí.

Už v příštím školním roce 2021/2022 by mělo základní školu v Praze 19 navštěvovat až tisíc žáků. Těm bude nově rozšířená hala sloužit při hodinách tělocviku a v odpoledních hodinách potom bude k dispozici pro mimoškolní výuku dětí a mládeže. Večer nebo o víkendech prostory využijí místní sportovní kluby a spolky. Vybavení a provoz bude zajišťovat městská část z vlastních zdrojů.

Podle radního hl. m. Prahy pro oblast školství Víta Šimrala bude provoz tělocvičny ekologický.

„Škola bude využívat energii z fotovoltaických panelů, které pokryjí zhruba jednu třetinu celkové spotřeby elektrické energie. Dále bude využívat podzemní nádrže na akumulaci dešťové vody pro automatickou závlahu okolní zeleně a v budoucnu i venkovního atletické hřiště. Vytápění objektu je zajištěno moderní plynovou kotelnou s kondenzačními kotli a s automatickým provozem, který zajišťuje profesionální firma. V rámci školství se snažíme co nejvíce pracovat s technologickými inovacemi, které pomáhají se zmírněním dopadu klimatické změny,“ říká radní Vít Šimral.

Už ve stávající podobě je tělocvična multifunkční. Její součástí jsou cvičební sály, posilovna a místnost pro rehabilitaci či relaxaci. Plocha sportovišť je osazena univerzálním umělým povrchem umožňujícím široké spektrum míčových sportů. Dále se zde nacházejí šatny a sociální zařízení pro žáky a učitele oddělené od ostatních prostor. Přízemí zahrnuje recepci, šatny pro sportovce a místnost pro rozhodčí. Celý prostor je přístupný bezbariérově.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články