Zábranský: Družstevní bydlení musí být dostupné a udržitelné pro občany i pro město

16. 06. 2020
Zábranský: Družstevní bydlení musí být dostupné a udržitelné pro občany i pro město

Na včerejší Radě hl. m. Prahy byli Piráti připraveni podpořit projekt družstevního bydlení připravený radní Hanou Kordovou Marvanovou. Požadovali jsme pouze zapracování mých tří připomínek do jejího materiálu, které jsem vnímal jako bezkonfliktní a doufal ve shodu, protože v žádném případě nechci oddalovat řešení krize dostupnosti bydlení v Praze. Byly to zásadní připomínky, které jsme v rámci koaliční pracovní skupiny vznášeli v uplynulých týdnech. Bohužel paní radní ani po několikahodinovém vysvětlení mých argumentů nepřistoupila na nabízený kompromis, což mě mrzí. Svůj tisk stáhla z jednání a předloží ho bez posvěcení rady na čtvrtečním zastupitelstvu v dobré víře, že tisk prohlasuje s podporou opozice.

Za účelem stanovení jasnějšího zadání pro dopracování projektu na Radě jsem požadoval doplnit následující tři úkoly pro paní radní Marvanovou:

  • Zajistit, aby v každém projektu město za pozemek, který ve výsledku bude odprodán družstvu v rámci vypořádání práva stavby, obdrželo v konečném součtu takovou hodnotu, aby bylo možné systém podpory družstevního bydlení dynamicky rozvíjet, tedy zvyšovat jeho kapacitu

Mým hlavním cílem totiž je, aby podpora družstevního bydlení byla dlouhodobě udržitelná, tedy aby se počet lidí, kterým město bude v rámci této podpory pomáhat, dlouhodobě zvyšoval. Je možné poskytovat občanům zároveň dostupné bydlení (a podporovat je tak ze strany města – poskytnutím práva stavby na dlouhou dobu, rozložením platby za stavbu a za pozemek do dvou dlouhodobých splátek, dohromady např. na 80 let) a zároveň získávat dostatek prostředků na to, aby bylo možné dostupné bydlení poskytovat většímu počtu občanů. Tato základní zásada udržitelnosti ale není v připravovaném projektu zakotvená. Připravený projekt se nese v duchu „velmi výhodné družstevní bydlení pro malý počet lidí“, z mého pohledu by bylo vhodnější realizovat „výhodné družstevní bydlení pro čím dál zvyšující se počet lidí“.

  • Zajistit, aby v žádném projektu město neručilo pozemkem

Dále jsem chtěl předejít významnému potenciálnímu riziku, kdy město bude ručit pozemkem a v případě, že jednotlivý projekt ztroskotá (např. družstvo přestane být schopné splácet úvěr, který si vezme), bude město postaveno před situaci, kdy bude muset zaplatit několik stovek milionů Kč či přijít o pozemek. My považujeme za mnohem rozumnější model, kdy bude ručeno pouze právem stavby, čímž město ani v případě ztroskotání projektu o pozemek nepřijde.

  • Zajistit, aby smlouvu uzavíranou mezi družstvem a partnerem na správu bytového domu po kolaudaci bylo možné uzavřít jen na omezenou dobu, např. na dobu záruky za stavbu

Poslední můj návrh směřoval k předejití situace, kdy město zasmluvní správu bytového domu na delší dobu (nebo za takových podmínek, kdy by pro družstvo bylo obtížné správce změnit) a členové družstva se tak nebudou moci svobodně rozhodovat o správci bytového domu na základě aktuálních tržních podmínek.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články