Praha podpoří rozvoj komunitních služeb pro seniory, vznikne 110 nových lůžek

07. 09. 2020
Praha podpoří rozvoj komunitních služeb pro seniory, vznikne 110 nových lůžek

Pražští radní schválili financování tří investičních akcí městských částí Praha 11, Praha 15 a Praha–Petrovice. Jde o první ze série projektů, které jsou připravovány v těsné spolupráci hlavního města a městských částí a budou financovány z Fondu rozvoje dostupného bydlení. Cílem spolupráce je systémové řešení historického deficitu lůžkové dlouhodobé péče a také rozvoj služeb přímo v místě bydliště seniorů, kteří tak odchodem do zařízení nebudou muset zpřetrhávat své vazby. Tři městské části dostanou dotace v celkové výši 121,9 milionu Kč.

Hlavní město vychází z vývoje demografické situace do roku 2030 a systémově nastavuje potřebné kapacity terénních a ambulantních služeb, které lidem umožní zůstat co nejdéle v přirozeném prostředí, stejně jako kapacity lůžek dlouhodobé péče, zejména v domovech pro seniory a domovech se zvláštním režimem.

„Víme, že většina lidí v seniorském věku by ráda zůstala ve svém prostředí, v místě, kde se cítí doma. Průběžně proto posilujeme péči v domácím prostředí, protože tím snižujeme potřebu lůžkové dlouhodobé péče, musíme ale počítat, že zhruba 10 % lidí starších 80 let bude pobytové služby potřebovat. Praha se potýká se značným deficitem lůžek, vzniklým přístupem minulých vedení Prahy,“ řekla radní pro oblast sociální politiky a zdravotnictví Milena Johnová.

Investiční akce budou spolufinancovány z Fondu rozvoje dostupného bydlení.

„Fond je prioritně určen na investice do bydlení, ale počítá i s financováním pobytových sociálních služeb. Vzhledem k tomu, že tyto investiční akce jsou již připravené a kvůli pandemii koronaviru je složité hledat peníze v rozpočtu, rozhodli jsme se na jejich financování využít peníze právě prostředky z Fondu. Vedle rozvoje komunitních služeb máme pro seniory například také vyčleněných 600 bytů v rámci magistrátního bytového fondu, protože klíčovým úkolem zůstává možnost seniorů žít co nejdéle v přirozeném prostředí domova,“ popsal radní pro oblast bydlení a transparentnosti Adam Zábranský.

Plánem hlavního města je rovnoměrně zajistit dostupnost všech druhů pečovatelských služeb – terénních, ambulantních i pobytových, včetně paliativní péče. Podporuje projektově koordinaci péče pro jednotlivce a využívání moderních technologií, jako je například tísňové péče. U nových pobytových služeb se Praha snaží zajistit, aby i ti, kdo odcházejí za péčí, zůstávali součástí místa, které znají.

„Pokud chceme lidem umožnit zůstat ve své čtvrti a nestěhovat se za službou přes celou Prahu, je dlouhodobá spolupráce s městskými částmi naprosto klíčová. Není bohužel zvykem, aby se uvažovalo o službách pro seniory podobně, jako se uvažuje o školách nebo školkách, tedy, aby lidé měli služby v místě bydliště a nemuseli zpřetrhávat vazby. Jsem ráda, že máme městské části, které jdou při zřizování komunitních zařízení v tomto směru příkladem. Posuzováním již procházejí další projekty,“ dodala Milena Johnová.

Podpořené projekty byly posouzené odbornou pracovní skupinou pro rozvoj seniorského bydlení s péčí a projednané Komisí Rady hlavního města pro důstojné stárnutí. Jsou také v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb 2019–2021.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články